Bruno Latchague

Vice VD, regionchef (Nord- och Sydamerika), Branschlösningar och Indirekta kanaler

"Utveckla organisationer"

Bruno Latchague har varit drivande i planeringen och genomförandet av centrala
förändringar på Dassault Systèmes i FoU, service och, på senare tid,
försäljning. Samtidigt som han strävar efter att främja ett hållbart förändringsarbete, bygger Bruno Latchague
effektiva, hängivna och lyhörda organisationer och team som kan leva upp till
de tekniska, kreativa och industriella utmaningarna för vilka Dassault
Systèmes tillhandahåller lösningar.