Bernard Charlès

Vice styrelseordförande och verkställande direktör

"Skapa framtiden"

Bernard Charlès utsågs till verkställande direktör för Dassault Systèmes i september 1995 och vice styrelseordförande i maj 2016.

Bernard Charlès har hjälpt till att driva fram en kultur av kontinuerlig innovation för att ytterligare konsolidera Dassault Systèmes vetenskapliga utvecklingsmöjligheter och göra vetenskap till en del av företagets identitet. Han startade sin karriär på Dassault Systèmes 1983 och ledde olika projektgrupper för att utveckla ny konstruktionsteknologi. 1986 startade han en specialavdelning för nya teknologier, forskning och utveckling, samt en strategiavdelning. 1988 utnämndes han till direktör för Strategi, forskning och utveckling och bidrog till att CATIA blev den främsta programvaran för produktkonstruktion i världen.

Bernard Charlès har en stark övertygelse om att teknologin bidrar till samhällsutvecklingen och har med detta som bakgrund gjort Dassault Systèmes till en ledande innovationspartner. Detta har gjort det möjligt för kundföretagen att ta stora steg framåt vad gäller hållbar utveckling inom konkurrenskraftiga verksamheter. 

Under 1989 är han en av inspiratörerna bakom den digitala prototypen (digital mock-up eller DMU), vilket gör det möjligt att producera 3D-modeller av produkter. Under 1995 var han en av initiativtagarna till den digitala prototypen av Boeing 777, det första flygplanet som helt konstruerats på digital väg. Genom att börsintroducera Dassault Systèmes 1996, fick företaget en fast förankring på marknaden och en stabil plattform för fortsatt tillväxt. Samma år blev Charlès medlem i bolagstyrelsen. 

Bernard Charlès utökar och förstärker Dassault Systèmes kommersiella bredd med förvärvet av SolidWorks 1997. Dassault Systèmes övertog också kontrollen över hela sitt distributionsnät 2010, vilket tidigare hade hanterats av IBM.

Det var Charlès som lade grunden till konceptet produktlivscykelhantering (PLM) som lanserades 1999, vilket är en förlängning av den digitala prototypen av en produkts hela livscykel. För att stödja denna PLM-strategi, genomförde han ett antal nyckelförvärv och skapade nya varumärken; ENOVIA (1998), DELMIA (2000) och SIMULIA (2005). 

År 2012, tillkännagav Bernard Charlès lanseringen av plattformen 3DEXPERIENCE, vilket breddade täckningen av digitalisering och simulering för att även omfatta konsumentupplevelser. Dassault Systèmes kompletterade sin portfölj med tillämpningar för social innovation och informationssystem (3DSWYM, EXALEAD och NETVIBES), samtidigt med en satsning på diversifieringen inom andra sektorer, inte minst med GEOVIA för att modellera och simulera vår planet. Bernard var också drivkraften bakom utvecklingen av B2C-tillämpningarna, som t.ex. 3DVIA och upplevelseorienterade marknadsföringsprojekt i 3D (Paris 3D-saga och Kheops renässans). 2015 grundade han La Fondation Dassault Systèmes, där han också är hedersordförande.

Denna strategiska utveckling reflekterar Bernard Charlès övertygelse att man med 3D kan öppna upp nya horisonter och skapa hållbara innovationer som gör det möjligt att harmonisera produkter med naturen och livet, för att på så sätt bidra till den samverkande utvecklingen av ekonomin, vetenskapen och samhället.

Bernard Charlès är kommendör (2005) och officer (2012) i Hederslegionen, samt medlem av den franska vetenskapsakademin med inriktning på ingenjörsvetenskaperna - Académie des Technologies.

Bernard Charlès är teknologie doktor och maskiningenjör specialiserad i automatik och datateknik, och utbildades vid den prestigebetonade högskolan Ecole Normale Supérieure i Cachan, Frankrike, där han fortfarande tillhör den vetenskapliga lärarkåren och är specialiserad i maskinteknik.
Bernard Charlès är född och uppväxt i Bretagne, Frankrike. Han och hans fru har fem barn.