Miljörapporter

Hur rapporterar vi status för vår miljöpolicy?

Våra miljörapporter

Sedan 2008 har Dassault Systèmes publicerat sin miljörapport i sin årsredovisning. Vi valde att inte publicera en särskild rapport om hållbar utveckling eftersom vi tror starkt på en integrerad rapportering. 3DS åtagande för miljöskydd beskrivs utförligt i årsredovisningen och tack vare denna integrerade rapportering kan analytiker utvärdera miljöarbetet tillsammans med produkt- och företagsstrategin.

I sin miljörapport beskriver 3DS 6 globala indikatorer för miljöprestanda: energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, hantering av elektroniskt avfall, pappersförbrukning, kommunal avfallshantering och vattenförbrukning.

Dassault Systèmes rapportering av sina miljöprestanda är avsedd att:

  • tillhandahålla information till alla intressenter: kunder, medarbetare, investerare, kreditvärderingsinstitut, hållbarhetsexperter, icke-statliga organisationer
  • stötta kunderna i sina miljöskyddsansträngningar

2013 rankades Dassault Systèmes som nr. 9 i Global100-rankningen av de 100 mest hållbara företagen i världen. För mer information, besök webbplatsen Global100.

Ladda ned våra rapporter

Miljörapporter

Rapport för växthusgasutsläpp

Carbon Disclosure Project

Dassault Systèmes rapporterar sitt globala koldioxidutsläpp till Carbon Disclosure Project. 2012 fick vi resultatet 84/100. För mer information, besök webbplatsen Carbon Disclosure Project.

Utsläpp av växthusgaser i Frankrike

I enlighet med artikel 75 i lagen "Grenelle 2", offentliggör 3DS utsläppen av växthusgaser i Frankrike i en särskild rapport.