Miljöhanteringssystem

Hur hanterar vi vår miljöpåverkan?

Styrning

3DS har utvecklat en styrningsmodellplan, passande sin verksamhet, på global nivå.

Hållbarhetsledare

I varje geografisk region är det hållbarhetsledaren som ansvarar för att minska miljöpåverkan och för att främja lokala gröna initiativ i hans/hennes region.

Green Team

Green Team arbetar med regionens hållbarhetsledare. De ökar medvetenheten om lokal återvinning, organiserar särskilda events såsom interna hållbarhetsseminarier och miljömässiga videovisningar och rulla ut hållbarhetsinitiativ som gemensamma uppstädningar, cykla till arbetet-utmaningar, elektronikavfallsåtervinningskampanjer och kommunikationer om alternativa pendlingsmöjligheter.

I Nordamerika har Green Team t.ex. minskat pappersförbrukningen genom att införa elektronisk leverans på ekonomiavdelningen.

Utbilda anställda om miljöskydd

Dassault Systèmes bedriver en kontinuerlig intern utbildning i medvetenhet genom att presentera åtgärder och teknik som skapar förståelse för de miljöproblem som de anställda ställs inför för att i slutändan erhålla en minskad miljöpåverkan från företagets verksamhet.

3DS globala Green Team-gemenskap

Baserat på 3DSWYM-gemenskapens plattform utökar 3DS globala Green Team-gemenskap 3DS hållbarhetsstrategi: alla 3DS medarbetare världen över är kopplade till varandra och bidrar till strategin.

Tack vare denna gemenskap delar de anställda de bästa gröna arbetsmetoderna, miljöinitiativ och information om miljörapporten både på företagsnivå och på lokal nivå.

Miljöpolicy

För att minska sin miljöpåverkan har 3DS definierat en miljöpolicy på koncernnivå. Denna miljöpolicy är relaterad till:

 

  • Resepolicy

Dassault Systèmes resepolicy begränsar den inverkan affärsresor har på miljön. Ett exempel: under denna policy uppmuntras de anställda att välja möten via konferenssamtal och videokonferenser snarare än fysiska resor. De är också skyldiga att välja miljövänliga transportmedel på resor.

  • Återvinningsplan

Dassault Systèmes strävar efter att införa återvinning av papper och plast på alla platser de verkar.

  • IT-utrustningspolicy

Återvinning av datorutrustning hanteras genom återvinningsföretag eller organisationer som säkerställer att uttjänt utrustning kasseras på rätt sätt genom återvinningsprogram för elektrisk och elektronisk utrustning.

Datacentervirtualisering: Dassault Systèmes har en stark virtualiseringsstrategi där 80 % av servrarna på dess huvudsakliga datacenter redan är virtuella. För motsvarande kapacitet, genererade virtualiseringen av datacentret en 14 % besparing i energiförbrukningen 2011 och 25 % under 2010.