Miljöansvar

Miljöansvaret är kärnan i Dassault Systèmes mål att harmonisera produkterna, naturen och livet.

Dassault Systèmes mäter och förbättrar miljöprestationerna

Dassault Systèmes övervakar sina miljöprestationer sedan 2010.

Sedan 2012 ordnar 3DS en extern revision, som utförs av en oberoende part.

Modellen för global styrning av hållbarheten togs i bruk 2012, och den avser att förbättra vårt miljöarbete.

Dessa 3 nyckelord bestämmer våra hållbarhets- och miljöaktiviteter ...

Här är några exempel på vad vi gör för att bedöma vår miljöpåverkan ...

Upptäck vad vi gör för att bedöma vår miljöpåverkan ...

I det här avsnittet hittar du ett utdrag ur vår årsredovisning med koldioxidutsläpp och energiförbrukningsanalyser ...