Laglig information

Redaktör för webbplatsen 3DS.com (nedan kallad ”Webbplatsen”) är Dassault Systèmes, en europeisk företagskoncern ("société européenne") med ett aktiekapital på 128 565 541 euro, registrerat hos Versailles Handelsregister ("Registre du commerce et des sociétés de Versailles") under nummer B 322 306 440, och med registrerat säte på adress 10 rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay, Frankrike, och telefon: +33 1 61 62 61 62 – VAT: FR 52 322 306 440.

Ansvarig redaktör är Bernard Charlès, i egenskap av koncernens verkställande direktör.

Leverantören av värdtjänster är: Agarik SA, som har sitt registrerade kontor på 112 boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie – Frankrike, telefon: +33 825 602 601.

Strukturen på Webbsidan och på var och en av dess delar, oavsett om de är copyright-skyddade eller på annat sätt skyddade av alla tillämpliga lagar eller inte, är tillgångar som endast och exklusivt tillhör Dassault Systèmes.

Varje form av mångfaldigande, extraktion, visning, ändring, förändring, anpassning eller användning av webbplatsen eller någon av dess delar, vare sig i sin helhet eller i delar, oberoende av deras medel och ändamål, och mer generellt någon rättsakt som inte uttryckligen godkänts av Dassault Systèmes är förbjuden och straffbar.

Varumärken, firmanamn, logotyper och andra kännetecken för Dassault Systèmes som visas på webbplatsen är skyddat av franska, europeiska och andra tillämpliga lagar. All icke auktoriserad användning eller kopiering är förbjuden.

Skapandet av hypertextlänkar som pekar till Webbsidan är föremål för skriftligt godkännande av Dassault Systèmes representanter. Dassault Systèmes avsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehållet på webbplatser som har skapat hypertextlänkar som pekar till Webbsidan.

Dassault Systèmes skall göra alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen. Men Dassault Systèmes garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt, aktuell och/eller komplett.

Följaktligen, skall Dassault Systèmes inte anses ansvarig för skador som uppstår till följd av eller i samband med en persons användning av Webbsidan, särskilt i händelse av fel i användningen av Webbsidan, låg tillgängligheten främst orsakat av uppkopplingsproblem eller förekomst av virus via Webbsidan.

Dassault Systèmes Trademarks

3DEXPERIENCE, Compass-ikonen och 3DS-logotypen, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES, och 3DEXCITE är kommersiella varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag i USA. och/eller andra länder. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare. Användning av något av de varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag är föremål för deras uttryckliga, skriftliga godkännande.