MARITIME OFFSHORE GROUP

Germany Brand: 3DEXPERIENCE , CATIA, ENOVIA
Solution: CLOUD
Industry: Marine & Offshore
Website:www.maritime-offshore-group.com

Företaget använder 3DEXPERIENCE-plattformen i molnet och dess CATIA-program för utformningen av offshorefundamentet HEXABASE med gallerkonstruktion och dess ENOVIA-program för datahantering.

The Challenge

Eftersom de specialiserar sig på havsbaserade vindkraftparker behövde Maritime Offshore Group skynda på leveransen av designer för tillverkningsbara vindturbinsställningar.

Dassault Systèmes Response

Företaget använder 3DEXPERIENCE-plattformen i molnet och dess CATIA-program för utformningen av offshorefundamentet HEXABASE med gallerkonstruktion och dess ENOVIA-program för datahantering.

Benefits

3DEXPERIENCE-designprogrammen i molnet förser MOG med en säker och flexibel arbetsmiljö, snabbar upp startfasen för nya projekt och kräver inga eller bara några få ytterligare IT-investeringar, vilket göra att den totala ägandekostnaden blir lägre.

Titta på videon