AKKA Technologies

France Solution: CLOUD
Industry: Transportation & Mobility
Website:http://research.akka.eu

AKKA Technologies är en internationell ingenjörs- och teknikkonsultkoncern med 11 000 anställda i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen har ett eget forskningscenter, AKKA Research, som är helt tillägnat innovation och att förutspå framtidens teknik

The Challenge

AKKA Technologies och dess interna FoU-center AKKA Research ville visa upp sin expertis på nya mobilitetslösningar för biltillverkare. Konceptdesignen för den nya bilen krävde större flexibilitet under konceptutvecklingen samt sänkta cykeltider, samtidigt som den skulle främja kreativitet och innovation.

Dassault Systèmes Response

AKKA Technologies och AKKA Research valde att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE®-plattform i molnet för att vidareutveckla sitt autonoma elfordon Link och Go 2.0.

Benefits

Molnet underlättade för ett tvärdisciplinärt designsamarbete på flera platser, vilket gjorde det möjligt att få digital kontinuitet genom hela utvecklingsprocessen och full datakompatibilitet från idéstadiet till fordonsmonteringen.

Videor