Akka

FALLSTUDIE OM TRANSPORT OCH MOBILITET

  • Utmaningen

    AKKA Technologies och dess interna FoU-center AKKA Research ville visa upp sin expertis på nya mobilitetslösningar för biltillverkare. Konceptdesignen för den nya bilen krävde större flexibilitet under konceptutvecklingen samt sänkta cykeltider, samtidigt som den skulle främja kreativitet och innovation.

  • Lösningen

    AKKA Technologies och AKKA Research valde att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE®-plattform i molnet för att vidareutveckla sitt autonoma elfordon Link och Go 2.0.

  • Resultatet

    Molnet underlättade för ett tvärdisciplinärt designsamarbete på flera platser, vilket gjorde det möjligt att få digital kontinuitet genom hela utvecklingsprocessen och full datakompatibilitet från idéstadiet till fordonsmonteringen.

Uppfinna framtiden

Dagens bilar är fullpackade med teknik som gör det enklare att köra: sensorer som håller bilen på ett säkert avstånd från andra bilar, funktioner som varnar oss om vi byter fil utan att använda blinkrarna, funktioner som påminner oss om att vi kan vara nära att somna och inbyggda sensorer som upptäcker om en krock håller på att inträffa. Fler och fler bilar gör mer än att bara ta oss från punkt A till punkt B. Deras syfte är att ta oss dit på ett säkert sätt. De är mer mottagliga och medvetna om vad som händer runt omkring dem, vilket bidrar till att förhindra olyckor och i slutändan kanske till att rädda liv. I takt med att teknikerna mognar blir bilarna allt smartare.

Men teknikerna är fortfarande begränsade till själva bilen, och i en uppkopplad värld kräver konsumenterna en mer kommunikativ och öppen inställning till mobilitet. Fordon måste ansluta till annan teknik så att de kan ta emot och skicka information som kan ändra hur en bil agerar beroende på vilken sorts data den tar emot. ”Tiden för smarta och uppkopplade bilar är inne”, säger Philippe Obry, innovationschef på AKKA Technologies.

Ledande företag som AKKA Technologies – en internationell ingenjörs- och teknikkonsultkoncern – och dess innovationscenter AKKA Research har gjort innovation till sina ledmotiv. ”Vi hjälper våra kunder med deras branschprojekt, men vi använder även vår expertis på maskin- och digitalteknik för att utveckla egna banbrytande projekt som kan komma till nytta för branschen eller samhället i stort.”

Vi kan inte hantera morgondagens problem med lösningarna vi har idag, men vi kan definitivt ha framgång med innovativa sådana.

Philippe Obry

Philippe Obry, innovationschef på AKKA Technologies

Min bil tar hand om mig

Ett sådant banbrytande projekt är konceptbilen Link and Go och dess efterträdare Link and Go 2.0, vilket är en självkörande elbil med en mängd olika innovationer som skulle kunna intressera OEM-företag när de ska utforma framtida fordon. ”Link and Go 2.0 representerar vår vision för ett ämne som har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden: det självkörande fordonet. Det här projektet fungerar som en banbrytare för AKKA Research, eftersom vi tror på att det bästa sättet att förutse framtiden är att uppfinna den”, säger Philippe Obry.

För AKKA Research kommer bilen i framtiden vara ett uppkopplat, helelektriskt, självkörande fordon som kan kommunicera med smarta infrastrukturer – teknikutrustade trafikljus, skyltar, betalstationer, vägar – och med smartphone-appar. Den här utvecklingen kommer att förändra hur mobilitet ser ut i framtidens städer. Link and Go 2.0 handlar inte bara om bilen i sig själv, utan visar även vilken roll en uppkopplad bil kan spela i framtidens stadstrafik i sin helhet. ”En självkörande elbil är en del av en mobilitetsinfrastruktur som omfattar andra bilar, kollektivtrafik, cyklister och fotgängare, och koordineras via sofistikerade sensorer och appar som körs i molnet. Allt arbetar tillsammans för att ta personer från punkt A till punkt B på ett säkert sätt, till låg kostnad och med lägsta möjliga miljöpåverkan. Och upplevelsen måste naturligtvis vara enkel, smidig och bekväm”, säger Philippe Obry. ”Link and Go 2.0 kombinerar tekniker och idéer som används inom fordons-, flyg- och tågsektorerna. Detta självkörande fordon gör det även möjligt att ta del av samma förmåner som de som åker med kollektivtrafiken, som till exempel att slippa oroa sig för parkeringsplatser eller bilpooler, eller att kunna hänge sig åt sin favorithobby, som att läsa en bok, surfa på nätet eller chatta med vänner på vägen.”

3D digital mock-up of the Link and Go concept car
Digital modell i 3D av konceptbilen Link and Go, som designats med lösningar från Dassault Systèmes

Utmaningen med ett flerplatsprojekt

AKKA Researchs team använde de innovativa teknikerna från 3DEXPERIENCE-plattformen i molnet från Dassault Systèmes för att utveckla Link and Go 2.0, eftersom ”vi anser att de besvarar alla projektintressenters behov, oavsett vad deras disciplin är eller var de är”, säger Philippe Obry. Faktum är att Link and Go 2.0 utvecklades genom ett samarbete mellan 40 ingenjörer som arbetade på AKKAs kontor i Frankrike och Tyskland. ”En av våra största utmaningar var att göra det möjligt för människor med en mångfald av bakgrunder, med olika färdigheter och expertområden och som var på olika platser att samarbeta på ett smidigt sätt”, säger Jérôme Julien, projektledare på AKKA Research. ”Detta var möjligt tack vare 3DEXPERIENCE-plattformen i molnet. Den gör det möjligt för projektdeltagarna att komma åt alla nödvändiga program när de behöver dem. De behöver inte längre förlita sig på IT-avdelningen för program- eller systemadministration. Genom att dela samma data- och programmiljö får vi äkta digital kontinuitet och full kompabilitet från idéstadiet till fordonsmonteringen.”

”Dessutom”, fortsatte han, ”finns alla produkt- och projektdata i molnet. Vi har eliminerat problemet med att söka efter information som är sparad på någon annans dator eller som har gått förlorad för att någon glömde att göra en säkerhetskopia. Dassault Systèmes molnhanteringsteam säkerhetskopierar och krypterar regelbundet våra data för att hålla dem helt säkra. Slutligen kan alla arbeta på fordonets digitala modell i 3D och utbyta idéer som om de var på samma kontor, eftersom alla har tillgång till modellen i realtid”, säger Jérôme Julien. ”Molnet har definitivt förändrat hur vi samarbetar över flera platser.”

3DEXPERIENCE-plattformen i molnet var lätt att sätta igång, och design-, simulerings- och datahanteringsprogrammen är enkla och intuitiva. ”På mindre än två dagar var vi uppe i drift på alla våra åtta platser,” säger Jérôme Julien. ”Vi har ett långsiktigt samarbete med Dassault Systèmes, grundat på en gemensam vision som delas av personer med samma värderingar”, säger Philippe Obry. ”Dassault Systèmes branschteam ger AKKA Technologies sitt fulla stöd på Link and Go 2.0-projektet,” tillägger Jérôme Julien. ”Oavsett om det rör sig om driftsättning eller daglig användning av plattformen är det här samarbetet inte bara effektivt, utan även en verklig tillgång för projektet.”

Den smidiga driftsättningen möjliggjordes av att Dassault Systèmes partner Keonys medverkade tidigt i projektet. Keonys var med från början och försåg oss med sin expertis så att vi snabbt skulle komma igång, och stannade med oss allt eftersom projektet fortskred”, säger Philippe Obry. ”AKKAs och Keonys team var i totalt samförstånd. Keonys bidrog till och med till att implementera innovativa, samarbetsinriktade PLM-metoder som gjorde samordningen mellan våra olika platser ännu effektivare.”

Fokus på AKKA Technologies

AKKA Technologies är en internationell ingenjörs- och teknikkonsultkoncern med 11 000 anställda i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen har ett eget forskningscenter, AKKA Research, som är helt tillägnat innovation och att förutspå framtidens teknik

Tjänster: forskningsprojekt för teknik och innovation som vänder sig till många olika sektorer, såsom flyg, fordon och tåg
Anställda: 11 000
Huvudkontor: Paris, Frankrike

Mer information finns på www.akka.eu

Forumsmetoden

För ett internationellt företag som AKKA Technologies innebär arbetet på distans med en centraliserad åtkomst till samma data att man kan undvika de fallgropar som överföring av information fram och tillbaka medför, vilka annars kan få arbetet att gå avsevärt långsammare och leda till att informationen snappas upp på vägen. ”Det som verkligen gjorde skillnad var forumen”, säger Jérôme Julien. ”De var mycket populära bland våra ingenjörer, som kunde visa, granska och utnyttja viktig projekt- och produktinformation på ett roligt och trevligt sätt. Det inspirerade till idéer och innovationer. Denna sociala inställning till design gjorde att det blev en informell stämning när man skulle uttrycka idéer eller ge feedback på någon annans. Förslag kunde läggas upp, diskuteras och sedan avfärdas alternativt tas vidare till fordonsdesignen.”

Översikter visade all väsentlig projektinformation samt erbjöd en snabb och enkel åtkomst till tekniska program. De innehöll även information, som projektstatus och delmål, och externa informationskällor med RSS-flöden. ”Det är ingen tvekan om att forumen och översikterna förbättrade lagandan”, säger Jérôme Julien.

3DSExperience Catia view
AKKA Technologies ingenjörer använder Dassault Systèmes lösningar för att ta fram idéer till, designa, simulera och validera konceptbilen Link and Go på en enda gemensam plattform som finns i molnet.

CATIA, 3DEXPERIENCE-plattformens designprogram, användes för utformandet och monteringen av maskin-, el- och vätskesystem och för fordonets mekatroniksystem. ”En stor utmaning med Link and Go 2.0 är dess komplexa mekatroniksystem, vilka kopplar samman fordonets mekaniska och elektriska komponenter”, säger Anouar Dhouibi, arbetspaketsledare för drive-by-wire på AKKA Research. ”Till exempel använde vi CATIA Systems för att anpassa beteendet hos drive-by-wire-systemet, den eldrivna servostyrningen, innan vi monterade den fysiska prototypen. Det var lättare och gick snabbare att upptäcka och korrigera fel i den virtuella modellen. När vi arbetade med Link and Go 1 hade vi bara en fysisk prototyp att jobba med, vilket gjorde att vi ägnade veckor åt testning och justering”, säger Anouar Dhouibi.

En familj av innovatörer

AKKA Researchs konceptbil Link and Go 2.0 bidrar med en plattform av innovativa lösningar till samhällets framtida utmaningar med mobilitet i städerna. Genom att koppla samman konstruktionsexpertis med teknik och verktyg inom områdena för högteknologi, molntjänster, big data och kognitiv intelligens tar det smarta fordonet Link and Go 2.0 familjeföretaget, som grundades av Maurice Ricci för över 30 år sedan, in i framtiden och mot ett större mål: att sätta konsumenterna i centrum av morgondagens städer med hjälp av en kombination av mobilitetstjänster som möter deras behov. ”Vi kan inte hantera morgondagens problem med lösningarna vi har idag, men vi kan definitivt ha framgång med innovativa sådana”, avslutar Philippe Obry.

Fokus på Keonys

Keonys är en nyckelspelare inom konsulttjänster och integreringslösningar för Product Lifecycle Management (PLM). I över 20 år har Keonys hjälpt industrikunder i alla storlekar och inom alla sektorer att finna nya vägar för att optimera och påskynda utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Keonys samarbetade med AKKA Technologies från början av det innovativa Link and Go 2.0-projektet och implementerade samarbetsinriktade PLM-metoder för att förena de olika teknikdisciplinerna, som representerades av 40 ingenjörer på flera olika platser, runt Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform i molnet.

Mer information finns på www.keonys.com