Hantering av leverantörskedjan

Dagens fordonstillverkare måste nu kunna leverera kvalitetsprodukter till marknaden både snabbare och billigare. Många OEM-företag har antagit en total kostnadshantering så att deras leverantörers expertis kan användas för att öka omsättningen och minska kostnaden av sålda varor. Strategisk försörjning är en viktig del av den totala kostnadshanteringen med avsikt att minska kostnaden av sålda varor, inte genom omvänd auktion eller genom att tvinga leverantörerna att sänka sina priser, utan genom att etablera ett lönsamt samarbete för alla parter. Sådant samarbete blir avgörande eftersom industrin genomgår en omvandling med ökad utläggning på entreprenad där leverantörerna tar ansvar för konstruktion och produktion av större komponenter, montering och alla undersystem.

Dassault Systèmes (DS) lösning  Automotive Supply Chain Management ger tillverkare och leverantörer inom bilindustrin den uppsättning verktyg som behövs för att hantera försörjningscykeln från den första insamlingen av krav till den pågående spårningen och förbättringen av försörjningsbasens effektivitet. Lösningen tillhandahåller den plattform med vilken försörjningskedjan kan kategoriseras i olika profiler, och presenterar leverantörsstrukturen per anläggning, kapacitet osv. När ramverket har fastställts kan OEM-företagen effektivt informera om företagens behov och uppfylla behoven för försörjningsbasen. Formulär för begäran om prisuppgifter (RFQ) kan skapas och hanteras av inköparna, med dokument, specifikationer och annan viktig information som delas i realtid. Detta förbättrar kommunikationen och förståelsen bland kandiderande leverantörer samtidigt som det underlättar  förhandlingsprocesserna.

Leverantörsurvalsprocessen för bilindustrin är en av de viktigaste besluten i utvecklingsprocessen. I de flesta fall är majoriteten av de totala kostnaderna för att leverera en produkt baserade på material som har fastställts i den här processen. Besluten tas inte utan vidare och involverar oftast insamling, organisation och analys av komplex information bland olika leverantörer. DS lösning gör det möljligt för inköparna att samla den här informationen för effektiv jämförelse och analys. Dessutom kan inköparna skapa kriterier baserade på godkännande för att tillhandahålla en objektiv syn på samtliga leverantörers svar.

Försörjningsprocessen för bilindustrin avslutas inte när kontrakten har tilldelats. Viktig information kan utbytas långt efter att ett kontrakt skrivits under. DS lösning gör det möjligt för OEM-företag och leverantörer att fortsätta samarbetet genom produktutvecklingsfaserna för att säkerställa att momentum upprätthålls och kostsamma missförstånd undviks. Begäran om ändringar hanteras, registerkort över leverantörer hålls, och kvalitetsplaner kan utvecklas tillsammans mellan OEM-företag och leverantörer. Historisk information från den här resultatspårningen kan användas för framtida försörjningsaktiviteter för att säkerställa att företaget har en leverantörskedja som är skräddarsydd för framgångsrik utveckling och produktlansering.

Lösningen Automotive Supply Chain Management omfattar:

  • Databashantering av leverantörer
  • E-RFx & anbudshantering
  • Kontraktshantering
  • Leverantörsutveckling, utvärdering och hantering
  • Samverkande konstruktionshantering
  • Komponentförteckningshantering
  • Komponentlivscykelhantering, återanvändning och användningsspårning
  • Materialrapportering
  • Samverkan PPAP-Leverantörer
  • Godkännandeprocess för produktionsdelar/Inlämnande av komponent för godkännande (PPAP/PSW Production Part Approval Process/Part Submission Warrant)

Stödprodukter: ENOVIA Sourcing CentralENOVIA Supplier CentralENOVIA Supplier RepresentativeENOVIA Quotation CentralENOVIA Buyer AnalyticsENOVIA Live Collaboration

Vår målsättning är att alla våra leverantörer skall använda sig av ENOVIA eller ha tillgång till ENOVIA så att vi kan arbeta mer effektivt genom att ge våra leverantörer bättre åtkomst till vår direktanslutna databas, snarare än en kopia av berörda data.

Darren Cairns Integral Powertrain