Biltillverkning och kundtjänst

I en industri där man i många projekt registrerar merkostnader och förseningar är en bra produktionsplanering nyckeln till fortsatt framgång. Produktionsplaneringen omfattar oräkneliga element som strikt måste samordnas och utföras för att framgångsrikt lansera ett projekt i tid och enligt budget.

Dassault Systèmes (3DS) lösning Automotive Production & After Sales Services gör det möjligt för biltillverkare och deras försörjningskedja att implementera metoden konstruktion för tillverkning. Inom den högt samverkande produktutvecklingsmiljön där arbetet underlättas av ett PLM-system, definieras och optimeras konstruktions- och tillverkningsprocesserna samtidigt och på sätt som bäst utnyttjar tillgängliga resurser så att kostnader och tiden för marknadslansering kan förkortas.

På ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen kan man definiera virtuell tillverkning som innefattar planering, schemaläggning, sekvensbestämning, program- och kvalitetsanalyssimulering liksom virtuell driftsättning för att minska förekomsten av problem som försinkar tillverkningen och som ofta uppstår när systemen och maskinerna skall installeras. Genom att virtuellt validera resurserna (robotar, människor) och produktionsprocesserna, kan fordonstillverkare utvärdera flera produktionssystem och processer innan man investerar i en enda prototyp - vilket gör det möjligt att konstruera och tillverka var som helst enligt principen "Design Anywhere/Build Anywhere (DABA)" som ger en stor flexibilitet, eftersom produktionen lätt kan flyttas mellan olika anläggningar för att optimera kapaciteten.

Eftersom ändringar är oundvikliga, erbjuder Dassault Systèmes funktioner för att snabbt utvärdera olika alternativ för produktionsprocessen och relaterade processer, så att den nya planen blir så smidig och effektiv som möjligt. PLM-systemet upprätthåller kommunikationen mellan avdelningarna för konstruktion och tillverkningsplanering för att hjälpa biltillverkarna att spåra sena ändringar, identifiera delar som kan påverkas av konstruktionsändringarna och studera inverkan av ändringarna på produktionen. På så sätt får biltillverkarna den information de behöver för att förutsäga kostnaderna för ändringarna i tid och pengar. Dassault Systèmes lösning Automotive Production & After Sales Services erbjuder hittills oöverträffade funktioner inom denna industri.

Lösningen Tillverkning & kundtjänst för fordonsindustrin omfattar:

 • Monteringsprocessplanering
 • Resursplanering & fördelning
 • Resursprogrammering & simulering
 • Virtuell driftsättning
 • Analys för underhållsmässighet 
 • Produktionskostnad och effektivitetsanalys
 • Utvärdering av PLC-program (Programmable Logic Controller)
 • Materiallistor för tillverkning och underhåll samt reservdelshantering
 • Integrering i tillverkningen och ERP-systemet
 • Verktygshantering
 • Produktionsbyteshantering
 • Felavhjälpningshantering
 • Dokumentation om materialöverensstämmelse och avvecklingslagstiftning

Stödprodukter: DELMIA, 3DVIA, ENOVIA

Med DELMIA Robotics, kan alla omkonfigureringar och upprepningar göras i en virtuell miljö där den enda investeringen är programmerarens tid. Vi har förkortat vår programmeringstid med 40-50%.

Kelton Sprinkle Design/Manufacturing Engineer, Richard Petty Motorsports