Systemutveckling

Systemteknik är ett omfattande ämne som täcker flera områden för att kunna tillhandahålla en samlad bild av en hel produkt, och det på en hög nivå. Denna kollektiva inställning till produktutveckling ser på produkten i sin helhet, där alla komponenter fungerar tillsammans som en enda enhet. För att möjliggöra genomförandet av ett framgångsrikt system måste ingenjörerna ta hänsyn till både tekniska och kommersiella aspekter som prestanda, kostnader, tidsplanering, försörjning, tillverkning och avveckling.

Lösningen Systemutveckling för fartyg (Ship Systems Engineering) har utformats för att svara på specifika behov inom varvsindustrin. Den gör det möjligt för företag att integrera produktkonstruktion med produktdefinition, och kan på så sätt införliva kundkraven från början.  Ingenjörerna tycker att våra intuitiva kravhanterings- och systemmodelleringstillämpningar är bra för snabb systemdefinition. Eftersom 80 % av produktkostnaden har bundits upp när ett företag fastställer produktkraven, är det tydligt att om man optimerar systemfunktionerna och arkitekturen på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen ger detta klara konkurrenskraftiga fördelar.

Vår lösning gör det möjligt att centralisera all utvecklingsverksamhet på en enhetlig produktdefinition så att olika yrkesgrenar samlas på en gemensam plattform som verkar för samarbete och innovation. Detta ger många fördelar som till exempel processoptimering från idé till tillverkning, tvärvetenskaplig systemmodellering och analys, liksom konfigurationshantering på systemnivå.

Företag över hela varvssektorn söker nya sätt att göra sin verksamhet mer flexibel inför förändringar och osäkerhetsfaktorer. Den här lösningen kan hjälpa dig att öka ditt företags värdefulla interna kunskap och integrera olika ämnesområden för att bättre reagera på snabbt förändrande marknadsförhållanden, hantera risker och utkonkurrera era konkurrenter. Genom att använda en holistisk inställning till produktutformning som tar hänsyn till systemets tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet, kan man avsevärt öka produktkvalitet och prestanda, samtidigt som kostnaderna optimeras.

DS lösning Systemutveckling för varvsindustrin omfattar:

  • Kravhantering
  • Funktionell analys
  • Logisk konstruktion
  • Systemmodellering
  • Systemsimulering & optimering
  • Definition av den fysiska systemarkitekturen
  • Analys och simulering av dysfunktionalitet och driftsäkerhet

Vi valde CATIA på grund av dess flexibilitet och mångsidighet vilket gör det möjligt för oss att hantera konstruktionsaktiviteter som fartygsinredning och motorkonstruktion, heltäckande flöde för 2D funktionell konstruktion och detaljerad konstruktion i 3D."

Hiroshi Tomita Management Staff, System Team, Design Department, Tsu Shipyard, Universal Shipbuilding Corporation