Tillverknings- och verktygsteknik

I en industri där man i många projekt överskrider kostnadsberäkningarna och tidsplaneringen, är en bra produktionsplanering avgörande för företagets fortsatta verksamhet. Produktionsplaneringen omfattar oräkneliga delar som måste samordnas och utföras exakt för att framgångsrikt lansera ett program i tid och enligt budget. Sammanhängande aktiviteter i tillverkningsanläggningen och leverantörskedjan måste noggrant planeras för att uppnå den snabbaste, säkraste och mest optimala ordningsföljden.

Dassault Systèmes (3DS) helt integrerade PLM-miljö stöder Design-for-Manufacturing-metoden så att både konstruktions- och tillverkningsprocesserna kan optimeras samtidigt och på ett sätt som bäst använder tillgängliga resurser.  3DS lösning för Manufacturing and Tooling Engineering erbjuder oöverträffade möjligheter inom industrin. Från de tidiga stadierna av produktutvecklingen, kan den virtuella tillverkningen som omfattar planering, schemaläggning, sekvensbestämning och NC-programmering definieras för att minska förekomsten av tillverkningsförsenande problem som ofta uppstår när produkter är färdiga att byggas. 3DS lösning förser tillverkningsföretagen i hela leverantörskedjan  med omfattande 3D-processer och resursplaneringsverktyg för att skapa och optimera "bygg-på-begäran" och resurssnål produktion. Genom att simulera resurser som till exempel robotar, människor och tillverkningsprocesser, kan tillverkningsindustrierna utvärdera flera produktionssystem och processer innan de investerar i en enda prototyp. Den här metoden främjar även strategin Konstruera och bygg var som helst (Design Anywhere/Build Anywhere (DABA) och därmed företagets flexibilitet

Eftersom ändringar är oundvikliga i verkligheten, erbjuder Dassault Systèmes en funktion för att snabbt kunna utvärdera olika alternativ till produktionsprocessen och föreslå en "build-around-strategi" för att snabbt och effektivt omarbeta planen. 3DS PLM-system upprätthåller sambanden mellan konstruktions- och tillverkingsplaneringsinformationen. Detta hjälper till att spåra sent utförda ändringar, identifiera delar som kan påverkas av konstruktionsändringarna och studera inverkan av ändringarna på produktionen. Den integrerade PLM-miljön ger tillverkarna av industriell utrustning den information de behöver för att förutsäga kostnaden av ändringarna i pengar och tid. Tillverkningssekvenserna kan arrangeras om oberoende av konstruktionsstrukturen, vilket ger individuella anläggningar full flexibilitet att använda specialanpassade produktionsmetoder. Efter avslutad tillverkningsplanering, överförs detaljerade arbetsinstruktioner till arbetarna i form av instruktioner som är lätta att följa och som omfattar monteringssekvenser i 3D för att minska antalet fel.

Lösningen Tillverknings- och verktygsteknik omfattar:

  • Monteringsplanering
  • Detaljutformning av processer samt validering
  • Resursmodellering och simulering
  • Materiallistor för tillverkningen
  • Verktygshantering
  • Ändringshantering inom tillverkningen
  • Utarbetande av arbetsinstruktioner
  • NC-programmering
  • Implementering för verkstadsgolvet

Tack vare Delmia kunde vi visa ledningen hur anläggningen skulle kunna se ut med hjälp av 3D-animering, vilket var en avsevärd fördel.

Kunihisa Komada Air Conditioning Manufacturing Division, Daikin Industries