Installation, driftsättning och tjänster

Kunderna vill ha den högsta lönsamheten för produkternas hela livslängd. Att ge en nyckelfärdig lösning som omfattar produkt- installations- drifts- och  underhållstjänster hjälper till att säkerställa fortsatta marknadsframgångar. Även om ert engagemang slutar i och med försäljningen, bidrar tillhandahållandet av livscykelinformation till dina kunders framgångar och underlättar fortsatta affärer.

Dassault Systèmes (DS) helt integrerade PLM-system stöder Design-for-Maintainability så att konstruktions-, drift- och underhållsprocesser kan optimeras för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Den här metoden gör det också möjligt att identifiera reservdelar och alternativa delar på ett tidigt stadium i utvecklingscykeln. DS lösning för Installation, driftsättning och tjänster erbjuder hittills oöverträffade funktioner inom sektorn för industriell utrustning. Virtuell tillverkning som omfattar planering, schemaläggning, sekvensbestämning, NC-programmering, kvalitetsanalyssimulering, liksom virtuell driftsättning minskar förekomsten av installationsproblem som typiskt nog uppkommer när systemen och maskinerna är färdiga att installeras. Genom att simulera resurser som robotar, människor och produktionsprocesser, kan företagen inom den här sektorn utvärdera flera produktionssystem och processer innan de investerar i en enda prototyp, eftersom de kan konstruera var som helst, vilket ger företaget en stor flexibilitet, liksom sparad tid. Den här metoden gör det också möjligt att utföra projekt där man utrustar ett system med nya delar efteråt, lika lätt som projekt med nya produkter.

 

Lösningen Installation, driftsättning och tjänster omfattar:

  • Installationsprocessplanering
  • Detaljutformning och validering av installationsprocessen
  • Hantering av teknisk dokumentation
  • Analys av logistikstöd (LSA)
  • Underhållsmässighet och driftsäkerhetsprocess
  • Underhållsprocess/resursplanering och simulering
  • Hantering av reservdelar
  • Hantering av utrustning med nya delar i tidigare projekt

Med ENOVIA är vårt intellektuella kapital bättre skyddat. Men samtidigt har det gjorts mera öppet för att bättre tjäna våra kunder, för att förbättra vår kvalitet, och för att bättre kunna sälja våra produkter.

Carlos Moreno PLM-systemdhef, Pentair