Konstruktion av distribuerade system

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Distribuerade system tillför kompletta rörsystemsfunktioner för tillverkare av industriell utrustning. 3DS lösning täcker hela processen, inklusive systemens logiska definition, preliminär konstruktion, detaljerad konstruktion och tillverkning. Våra systemdiagram stöder specifikationer för rörläggning och dragning av värme- och luftkonditioneringsledningar baserade på normer som till exempel ANSI, ISO och DIN.

3DS lösning gör det möjligt för användarna att definiera den konceptuella kabeldragningen i den virtuella prototypen, vilket möjliggör snabb systemutrymmestilldelning och projektkostnadsutvärdering. Detaljutformningen är högt automatiserad och utnyttjar de uppgifter som definierats och sparats i specifikationskatalogerna. Man kan definiera tvärvetenskapliga kopplingar och analysera dessa kopplingar inom ett integrerat PLM-system för att underlätta spårningen av konstruktionsändringrar. Som ett resultat av detta förbättras konstruktionskvaliteten genom användning av diagram, och genom att garantera en viss konsekvens mellan logiska och fysiska definitioner.

Dessutom tillhandahåller vi konstruktionsregler för att underlätta automatiseringen av komponentplaceringen och urvalet i komponentkatalogen. Detta gör det möjligt för konstruktörerna att spendera mer tid på att optimera utformningen och återanvändningen av konstruktionsdata och praktik från tidigare framgångsrika projekt. Regler om rörböjning och flänsning samlas in i systemet och gör det möjligt för den detaljerade konstruktionen att ge definitionen av rullar för tillverkningen. 3DS lösning tillhandahåller också gränssnitt till isometriska standardtillämpningar, inklusive ISOGEN från Alias.

Introduktionen av V6 gör integreringen av RFLP (Requirement, Functional, Logical & Physical) möjlig för att utföra funktionsstyrd logisk konstruktion och logikstyrd fysisk konstruktion i 2D/3D. Konstruktörerna kan länka de konceptuella kraven som skapats i de första faserna av produktformgivningen med de efterföljande faserna i den logiska systemkonstruktionen fram till fullbordandet av den detaljerade konstruktionen. Komplett spårbarhet från produktkrav till funktionell, logisk och fysisk konstruktion ger flexibiliteten ni behöver för att göra de konstruktionsändringar som krävs för att snabbt kunna svara mot ändrade marknadskrav.

Lösningen för Konstruktion av distribuerade system omfattar:

  • Rör- och instrumenteringsdiagram
  • Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsdiagram
  • Rördiagram
  • Detaljerad rörkonstruktion
  • Ritningsutdrag för rörtillverkningen (ISOGEN)
  • Detaljerad konstruktion av rör och ledningar för värme, ventilation, luftkonditionering
  • Ritningsutdrag för tillverkning av rör och ledningar för värme, ventilation, luftkonditionering
  • Detaljerad ledningskonstruktion
  • Konstruktion av rörhållare och stöd