HT body

협업 기반 3D 디자인 및 엔지니어링을 통한 시장 주도권 획득

Maskinbearbetning av gjutformar

Minska tiden för NC-programmering genom att automatisera maskinbearbetningsprocessen

Den här lösningen hjälper verktygsoperatörer att bli mer effektiva när de programmerar och optimerar maskinbearbetningsprocesserna tack vare avancerad programmering av verktygsbanor och virtuell simulering. NC-programmerarna kan arbeta parallellt med konstruktionen och minska ledtiden för programmering avsevärt. Genom att identifiera och åtgärda fel i verktygsbanor mycket tidigare än förut kan de uppnå en kvalitet som är bäst i sin klass och skapa fria verktygsbanor. Välutvecklade tekniker gör att man kan skära komplexa formar med optimal livslängd på verktygen.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Spara tid genom att främja parallell konstruktion mellan design och tillverkning. Gör tillverkningen mer flexibel för att snabbt ta itu med ändringar i konstruktion och teknik.
  • Öka effektiviteten genom att återanvända mycket mer kunskap om tillverkning
  • Effektivt stöd för stor produktvariation och modularisering
  • Maximera användningen av maskinverktyg genom förbättringar i planeringen av arbetsbelastning