Sustainable Wind Turbines

Snabbare marknadslansering med förbättrad driftsäkerhet och lägre kostnad

Oavsett om du tillverkar eller levererar vindkraftsteknik kan branschlösningen Sustainable Wind Turbines hjälpa dig att förbättra vindturbinernas prestanda och tillförlitlighet, och samtidigt leverera storskaliga projekt i tid inom ramen för budget.

Den här branschlösningen som körs på vår 3DEXPERIENCE®-plattform omfattar produktutvecklingsprogram samt data och information som gör det möjligt för alla inblandade att samarbeta effektivt och använda de främsta programmen inom alla områden, inklusive utveckling av styrsystem, kompositmaterial och mekaniska komponenter. Analys genom multifysiksimulering av enskilda komponenter och av hela turbinen ingår. Tillverkning, inköpshantering och produktion gör lösningen fullständig – allt finns nu i en enda miljö. Den finns i versioner för användning lokalt och i molnet.

Upptäck fördelarna med Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines:

  • Utökad projektledning och samarbete mellan globala intressenter
  • Integrerad konstruktion för att maximera vindturbinens prestanda och tillförlitlighet
  • Ökad processtyrning och produktkvalitet
  • Avancerad simulering för att validera vindkraftverkets beteende under alla driftsförhållanden
  • Planering och produktion för konstruktioner som blir rätt på första försöket

Vi kan testa olika koncept i ett tidigt skede och förutse problem som vi annars skulle stöta på mycket senare under konstruktionsprocessen. Därför kan vi också göra de konstruktionsändringar som krävs innan bladprototyperna tillverkas. Totalt sett får vi en effektivare och snabbare utvecklingsprocess från början till slut.

Flemming Mortensen Avdelningschef, Structural Blade Design, SE Blades Technology