Construction Excellence

Leverera i tid och inom budget

Färska undersökningar bland ledande energiföretag bekräftar att mer är 35 % av de långsiktiga investeringsprojekten överskred såväl tids- som budgetmålen med mer än tio procent. En viktig orsak är en dåligt optimerad byggfas. Faktum är att olika yrkesgrupper ofta använder sig av globalt spridda och isolerade system som ger heterogen, inkonsekvent, redundant och inaktuell information. Dessa svårigheter förvärras av att periodiska statusrapporter ofta produceras manuellt på olika språk, och inte alltid kan förstås av alla i en mångkulturell och globalt spridd arbetsstyrka. De affärsmässiga återverkningarna för totalentreprenörerna kan vara förödande: när budgetar och tidsplaner överskrids i mångmiljardsprogram kan det leda till miljoner i straffavgifter eller förlorade intäkter. Därför är kraven höga på att förbättra samarbetet och fatta snabba och korrekta beslut som krävs för att bygget ska ske enligt tidsplan och inom budget.

Fabriksbygge

Construction Excellence baseras på 3DEXPERIENCE®-plattformen och ger en integrerad miljö för uppdaterad och relevant projektinformation som avdelningsöverskridande byggteam kan utgå ifrån för att snabbt fatta välinformerade beslut. Geometrimodellerna är i 3D, ett språk alla kan förstå. Det hjälper till att minska antalet missförstånd och fel, identifiera risker i ett tidigt skede och implementera korrigerande åtgärder i god tid. Alla inblandade har global insyn i komplexa anläggningar och unika huvudscheman där projektets status visas i realtid. Det ger dem en tydlig och korrekt bild av anläggningen genom hela uppförandet. Det hjälper dem att utföra bättre konsekvensanalyser, särskilt när konstruktionsändringar begärs, så att de kan utvärdera konsekvenserna när det gäller kostnader och tidsplaner för sådana ändringar.

Construction Excellence innehåller verktyg för att övervaka avancerade arbetspaket med arbetsflödeshantering samt för att utföra digitala inspektioner och digital övervakning för att testa och korrigera procedurer i ett tidigt skede. Det gör att totalentreprenörerna kan implementera konstruktion och renovering av anläggningen enligt lean och minska antalet fel som upptäcks i fält med upp till 60 %, vilket gör uppstarten smidig.

Upptäck värdet med branschlösningen Construction Excellence:

 

  • Säkerställ arbetarnas säkerhet och effektivitet och minska kostnader och avvikelser från tidsplanen med hjälp av simulering.
  • Fatta bättre beslut snabbare tack vare bättre överblick över projektets status.
  • Öka resursanvändningen och minska de totala konstruktionskostnaderna med avancerad teknik för arbetsflöde och schemaläggning.
  • Förbättra förberedelserna inför driftsättning och själva driftsättningen genom att koppla arbetspaket till testobjekt.