Stöd för anläggningsdrift och -säkerhet

Vid driften av en anläggning krävs att komplicerade uppgifter utförs exakt och effektivt. Det måste finnas ett supportsystem där information och personal kan hanteras på ett sätt som säkerställer att arbetet utförs effektivt och säkert. Där ingår definiering och validering av bästa arbetsmetoder för framtagning av arbetsinstruktioner och utbildning samt hantering av nödsituationer.

 

I Dassault Systèmes (DS) helt integrerade PLM-system definieras och optimeras anläggningens drift i konstruktionsfaser så att ingenjörerna kan ta hänsyn till säkerhetsbestämmelser och miljöskyddskrav. I lösningen med stöd för anläggningsdrift och -säkerhet ingår människomodellering och simuleringsfunktioner som omfattar sikt- och rörelsestudier samt analys av fjärrstyrda enheter. Genom att ta med planeringen av driftprocessen i ett tidigt skede under konstruktionsprocessen kan du optimera arbetsordningen med hänsyn till säkerhet, kostnad och tid. Med vår lösning kan du enkelt skapa arbetsinstruktioner i 3D så att oklarheter och tidsåtgången för underhållsarbetet reduceras.

I lösningen med stöd för anläggningsdrift och -säkerhet ingår:

  • Definiering och optimering av anläggningsdriften
  • Simulering av driften
  • Virtuell arbetsutbildning i 3D
  • Simulering av säkerhetsrutiner
  • Hantering av inspektioner av utrustning och system

Stödprodukter: DELMIA, CATIA, ENOVIA