Mekanisk konstruktion

I takt med den ökande efterfrågan på flexibilitet vid konstruktionsarbetet ökar också behovet av mekanisk CAD-konstruktion när anläggningar och oljeplattformar utformas. Till stor del på grund av sin långa historia inom branscher som fordonsbranschen och industriprodukter har Dassault Systèmes (DS) branschlösning Single Source of Speed stöd för en rad olika CAD-konverterare och standarder för utbyte av data, till exempel STEP och IGES. Det gör det enklare att återanvända konstruktioner jämfört med om programvaran skulle ha varit utformad enbart för konstruktion av anläggningar och för offshorebranschen.

Vissa EPC-företag konstruerar och bygger inte bara anläggningen utan även en del av den utrustning som används i anläggningen. Dessa EPC-företag har speciellt stor nytta av Dassault Systèmes PLM eftersom de kan konstruera flera produkter i en och samma globala PLM-miljö. Det sänker kostnaderna för underhåll och drift av systemet, samt utbildningskostnaderna, eftersom teknikerna bara behöver lära sig att använda ett användargränssnitt och en verktygsuppsättning, oavsett vilket område de arbetar inom.

 

Vid mekanisk konstruktion där smidda och maskinbearbetade detaljer måste tillverkas hanterar Dassault Systèmes PLM tillverkningsprocesserna, inklusive arbetsflöde, optimering av utrustning, lagerhantering och NC-programmering.

Lösningen för mekanisk konstruktion omfattar:

  • 2D-layout för 3D-konstruktörer
  • Utformning av montering och komponenter
  • Modellering av ytor och former
  • Utformning och produktion av plåtkonstruktioner
  • Konstruktion och produktion av kompositmaterial
  • DPM-bearbetning, NC-fräsning och svarvning
  • Generering av tillverkningsritningar

Stödprodukter: DraftSight, CATIA SIMULIA, ENOVIA

Dassault Systèmes PLM har gjort det möjligt för oss att integrera arbetet med konstruktion av anläggningar och mekaniska anordningar i ITER, uppfylla extremt hårda kvalitetskrav och göra det med begränsade resurser.

Eric Martin Chef på konstruktionsavdelningen, ITER