Hantering av underhåll

Inom energi- och processindustrin beräknar man att mer än 15 miljarder dollar går förlorade varje år på grund av ineffektiv drift. Den verkliga kostnaden enbart för avstängning av anläggningarna kan uppgå till någonstans mellan 1 och 5 miljoner dollar per dag. Välinformerade användare är medvetna om att de totala ägarkostnaderna under en anläggnings hela livslängd är lika betydande som kostnaden för införskaffandet. Ägare och driftledare inom olika sektorer, från kemi-, gruv-, metall-, olje- och gasindustrin till pappers-, kraft- och energiindustrin, vill kunna utföra underhållet av anläggningarna på så kort tid som möjligt och de kräver att EPC-företagen levererar anläggningar som är anpassade för det.

 

I Dassault Systèmes (DS) helt integrerade PLM-system optimeras anläggningens underhållsprocesser i ett tidigt skede av anläggningskonstruktionsfasen. Ingenjörerna kan utnyttja de säkerhetsbestämmelser och krav på miljöskydd som finns inlagda i systemet och planera underhållsarbetet så att det blir säkert för arbetarna och så att allmänheten skyddas från eventuella risker. Lösningen för underhållshantering omfattar simulering av människors aktiviteter där områden som sikt, synbarhet och rörelse ingår, samt studier i genomförbarhet för fjärrstyrda enheter. Eftersom komponenter och aspekter som rör människor ingår redan i planeringen kan underhållsarbetet optimeras med hänsyn till säkerhet, tidsåtgång och kostnader.

 

Fördelarna med att spara och använda den här informationen genom anläggningens hela livscykel är uppenbar. Dassault Systèmes lösning för underhållshantering ger därför EPC-företagen möjlighet att utöka sin nuvarande verksamhet genom att förse ägare och driftledare med väldefinierade data som kan användas i det löpande underhållsarbetet. Vid driften av komplexa anläggningar måste många väldokumenterade processer utföras enligt kraven från olika myndigheter, från säkerhet och trygghet till underhållsverksamhet som service och byte av utrustning.

 

I Dassault Systèmes PLM-system kan underhållsprocesser och bästa arbetsmetoder hanteras och sparas för användning i framtida anläggningar. Genom att återanvända produktstrukturmallen när data organiseras blir informationen tillgänglig för servicepersonalen. Sedan kan databaserna kopieras och delas och ny information kan läggas till och användas i utbildningarna. När till exempel nya och oprövade uppgifter måste utföras kan digitala modeller och simulering vara värdefulla verktyg i arbetet med att planera och testa olika alternativ.

Dassault Systèmes lösning för hantering av anläggningsunderhåll omfattar:

  • Planering av drift och underhåll samt arbetsordning
  • Integrering med schemaläggnings-, CAD- och äldre system
  • Arbetsinstruktioner i 3D och dokumentation
  • Drift- och processimulering
  • Simulering av arbetsuppgifter
  • Utbildning och genomgång före arbetet för medarbetare och underleverantörer

Stödprodukter: DELMIA, ENOVIA

En av våra högsta prioriteringar är att minska riskerna för arbetsstyrkan. Dassault Systèmes PLM-lösning hjälper oss med det.

Steve Stephen Southern California Edison