Hantering av normöverensstämmelse

Allteftersom miljö- och hälsoproblem fortsätter att växa i samhället, förväntas det statliga trycket på tillverkningsföretag att öka vad gäller antagandet av "Ekokonstruktion". Ekokonstruktion innebär att man integrerar miljökrav i produktutveckling, underhåll och avveckling. Dessa tankegångar har legat i centrum för initiativen angående blyfrihet som tagits av RoHS (Restriction of the use of Certain Hazardous Substances) och WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) för normer i Europa, liksom liknande initiativ i Asien och Nordamerika. Nya bestämmelser som t.ex. REACH, samt behovet att upprätthålla spårning av ingredienser ner till deras beståndsdelar tvingar tillverkare av förpackade konsumtionsvaror att implementera spårbara registreringssystem.


De företag som vill verka globalt måste ta hänsyn till normöverensstämmelse som ett ärende av högsta betydelse. Att inte respektera dessa krav kan resultera i lanseringsförseningar, återkallelse av produkter, böter, dålig kundtillfredsställelse och en försämrad bild av företaget. Hittills har många företag varit reaktiva vad gäller miljönormer där överensstämmelserapportering och analys görs på ett sent stadium i produktutvecklingscykeln. Därför uppstår sent påkomna konstruktionsändringar eftersom överensstämmelsekraven inte är tillgängliga vid varje fas i produktlivscykeln.

Dassault Systèmes lösning Regulatory Compliance gör det möjligt för företagen att implementera funktioner baserade på konceptet “Design for Compliance” som en väsentlig del av produktutvecklingen. Med vår lösning, kan era produktutvecklare kontrollera materialinnehållsinformation på ett tidigt stadium och genom hela produktutvecklingscykeln. Rapporter kan göras för att jämföra överensstämmelsen av likvärdiga delar från olika leverantörer, lista det innehåll som kan återvinnas eller utvärdera de bästa och sämsta tillverkningsanläggningarna. Den här informationen kan korshänvisas mot flera regelkrav över hela världen, vilket gör det möjligt för produktutvecklarna att utföra ändringar så tidigt som möjligt.


Era komponentleverantörer kan införlivas i utvärderingsprocessen för materialöverensstämmelse med hjälp av vår lösning, för att säkerställa att materialspecifikationerna innehåller de vanligaste materialkompositionerna. Detta ger konstruktörerna viktig information inför val baserade på kund- och marknadskrav som de nya produkterna måste möta. Resultatet blir att man kan leverera innovativa produkter som överensstämmer med miljökrav och som möter marknadskraven, vilket ger en klar fördel för framstegsvänliga företag.

Lösningen Hantering av normöverensstämmelse omfattar:

  • Leverantörssamarbete
  • Utvärderingsverktyg för materialöverensstämmelse
  • Hantering av ingrediensrestriktioner