Förpackning och konstnärlig utformning

På dagens högkompetitiva marknad för förpackade konsumtionsvaror, utgör förpackningarnas stil och konstnärliga utformning en nyckelfaktor för att särskilja sig från konkurrenterna, och de är också avgörande för att vinna konsumenternas intresse. Dessutom gör snabba förändringar i konsumenternas smak och krav att företagen ständigt måste komma fram med nya innovativa produkter i en mycket hög takt. Den unika och kraftfulla yttekniken hos lösningen Packaging and Artwork Design från Dassault Systèmes (DS) gör det möjligt för formgivarna att direkt modellera sina idéer i 3D, vilket ger dem en total kreativ frihet. Realistiska geometriska 3D-modeller  kan snabbt och enkelt utformas utan föregående ritningar eller prototyper och kan sedan direkt användas av ingenjörerna.

I de flesta företag drivs kreativa och tekniska konstruktionsgrupper av strikta tidsfrister vilket gör att de är motvilliga att anta nya tekniker och affärsprocesser. Det här gäller särskilt när den nya tekniken avlägsnar dem från det de är vana vid och de verktyg de brukar arbeta med. Vår lösnings funktion 'Artwork integration' har utformats för att möjliggöra formgivning och åtkomst av data som hanteras direkt från deras ursprungliga konstruktionsverktyg, vilket gör att konstruktörerna kan lagra sina data i PLM och dela dem med hela företaget. När produktinnehållet hanteras i PLM-systemet mycket tidigare i utvecklingsprocessen, kan företagen nu samarbeta mycket mer effektivt och dessutom på en samtidig basis, snarare än att arbeta i sekventiella processer.

Vår lösning gör det möjligt för er att hantera förpackningens konstnärliga utformning och på ett säkert sätt distribuera produktinnehållet genom att kontrollera åtkomsten baserad på företagets och/eller varumärkets normer. Möjligheten att kunna meddela ändringar och lätt kunna dela dem gör det dessutom möjligt för användarna att meddelas så snart en ändring görs i de ursprungliga filerna. Den här lösningen underlättar användningen av företagsstandarder med hjälp av Dokumentmallarna, vilket gör det möjligt för konstruktörerna att använda sig av existerande mallar när de skapar ett nytt innehåll. 

För att kunna avhjälpa potentiella tillverkningsproblem på ett tidigt stadium i utvecklingscykeln - innan gjutformar och verktyg tillverkas - är samarbetet mellan konstruktörer och tillverkningsingenjörer mycket viktigt. Vår lösning hjälper till att säkerställa att utformningarna av gjutformar och verktyg görs automatiskt och skarvlöst inom samma digitala produktdefinition.  CATIA Functional Molded Parts (FMP) erbjuder funktioner för extraktion ur formen och kärnan och en funktionell modelleringsteknik som möjliggör automatisk extraktion ur gjutformar och industriella verktyg, som är integrerad i produktkonstruktionen. Unika relationella konstruktionsmöjligheter gör det möjligt att direkt överföra ändringarna i konstruktionen till motsvarande gjutformar och verktyg, vilket förhindrar inkonsekvenser och kostsamma upprepningar. Dessutom främjar många konstruktionsverktyg - kombinerade med ENOVIA:s samverkande plattform för att lagra, hantera och överföra data - effektivt samarbete på exakta kvalitetsspecifikationer mellan interna arbetslag och externa leverantörer.

Konstruktörerna kan också använda finita elementtekniker, som integrerats genom vårt varumärke SIMULIA för virtuell produkttestning, för att analytiskt representera en produkt eller en förpackning och sedan simulera belastningsförhållanden och begränsningar för att förutsäga prestandan hos en konstruktion före varje investering i verktyg, prototyper eller fysiska valideringstester. Konstruktionsstudier kan också göras för att fastställa effekten av varierande geometriska egenskaper, materialtjocklek, materialegenskaper eller alternativa belastningsfall för att optimera produkten vad beträffar olika konstruktionsegenskaper, vikt, prestanda eller material. För mer information, klicka här.

 

Lösningen för förpackning och konstnärlig utformning omfattar:

  • Förpackningskonstruktion
  • Förpackningssimulering: Blåsgjutning av plast- och glasflaskor, veckning och vikning av pappkartonger, sömsvetsning för metallburkar, varm- eller kallfyllning, termisk belastning under sterilisering, förslutning, transportering, toppbelastning för stapelbarhet, intern/extern tryckbelastning, tryckbelastning för greppstyvhet, stabilitetstester, öppningssystem för manipuleringssäkra förseglingar, osv.
  • Visualisering och interaktion av förpackning
  • Hantering av virtuella tillgångar
  • Hantering av konstnärlig utformning
  • Multi-CAD-stöd
  • Multi-sitestöd och leverantörssamarbete

Tack vare CATIA har vi kunnat konstruera kostnadseffektiva, platta och återanvändbara förpackningar som har gjort Clip-Lok till en stor konkurrent inom förpackningsindustrin.

Anders Lassen VD, Clip-Lok Iternational Ltd