Konsumentupplevelse

Consumer Experience

I konsumtionsvaruindustrin måste företagen kunna förlita sig på exakta data för att alltid öka sin produktanpassning. En framgångsrik lansering beror på det sätt på vilket konsumenten kommer att uppfatta innovationen och marknadspositioneringen. I den processen behöver konsumentvaruspecialister naturliga och effektiva kommunikationslösningar för användning mellan konsumenter och marknadsanalytiker för att överföra beteendedata. Liksom i verkligheten skall användare kunna få uppleva produkten och ge respons till företagen som på så sätt kan skapa idealiska produkter på kundernas begäran. 

Som ett gensvar på dessa behov förser Dassault Systèmes lösning Consumer Packaged Goods Consumer Experience alla användare med intuitiva 3D-verktyg, från skapandet av virtuella produkter till att uppleva dem i en virtuell butik. Användaren utformar produkten på begäran med hjälp av ett dynamiskt 3D-bibliotek, animerar och undersöker olika konfigurationer som anpassning av färger, ljussättning, och montering av element för att skapa den produkt han eller hon vill se på marknaden. När användaren skapar butiken, väljer han eller hon element från ett dymaniskt bibliotek där man kan lägga till och manipulera 3D-föremål som dörrar, bord, stolar, tillbehör, hyllor och varor. Automatiska placeringsregler möjliggör en lätt och logisk placering av de olika elementen, för att passa ihop dem i den virtuella butiken. I slutet av processen, kommer användarna att virtuellt kunna befolka butiken med 3D-figurer för att analysera kundflödet och dess potentiella effekt på den kommersiella verksamheten. För att göra det hela verkligare, kan tillämpningen utvecklas på Internet, genom att samla information från potentiella kunder som simulerar en virtuell shoppingupplevelse i direktanslutning, tack vare ett helt interaktivt besök.

Den här lösningen gör det möjligt att simulera produktbeteendet först i butiken och sedan vid användningen, och produktutvecklare kan lätt optimera produkten för marknaden utan att behöva spendera ytterligare kostnader för fysiska prototyper. Era marknadsförare och försäljare kan testa konsumenternas shopping- och konsumtionsvanor, innan vare sig produkten eller butiken ens existerar. Att analysera alla relaterade data som ergonomi eller konsumentbeteende minskar avsevärt kostnaden för den fysiska ändringen genom att optimera konfigurationsprocessen.

Lösningen Konsumentupplevelser omfattar:

  • Virtuell konsumentupplevelse
  • Försäljningskonfiguration
  • Utbildningserfarenhet
  • Underhållserfarenhet
  • Virtuella inköp
  • Butikskonfiguration
  • Webbaserad marknadsföring

Att visa våra kunder hur förpackningarna viks i 3D har visat sig vara ett kraftfullt utbildningsverktyg eftersom de kan se hur man hanterar förpackningen och hur deras vara kommer att passa in.

Zsuzsánna Ráthonyi Produktformgivare, Dunapack