Tillverkning och drift

Stöder en konstruktionsmetod baserad på produktionen för att konstruktions- och produktionsprocesserna ska kunna optimeras samtidigt.

 

 

I en industri där många nya produktintroduktionsprogram medför kostnadsöverskridanden och förseningar, är en god produktionsplanering en nyckelfaktor för fortsatt verksamhet. Produktionsplaneringen omfattar oräkneliga element som noggrant måste samordnas och utföras för att framgångsrikt kunna lansera ett program i tid och enligt budget. Sammanlänkade verksamheter i produktionsanläggningen och leverantörskedjan måste noggrant planeras för att uppnå den säkraste, snabbaste och mest optimala sekvensen.

Tillverkare av konsumtionsvaror och deras leverantörskedja förlitar sig på DS helt integrerade PLM-miljö som stöder metoden konstruktion för tillverkning så att både konstruktions- och tillverkningsprocesser kan optimeras samtidigt och på ett sätt som bäst använder tillgängliga resurser. Dassault Systèmes lösning  Consumer Goods Manufacturing and Operation Management erbjuder utökade funktioner - hittills oöverträffade inom sektorn. 

Användarna anser att vårt webbaserade gränssnitt för generering av materiallistor, utsläpp och underhåll är intuitiv och lätt att använda. Vi tillhandahåller ett enda system som möjliggör samtidig utveckling av konstruktion och tillverkning. Med varje ändringsorder för konstruktionen, överför systemet automatiskt en ändringsorder för tillverkningen för varje berörd anläggning, vilket hjälper till att minska antalet tillverkningsfel. Vi erbjuder en funktion för att snabbt få åtkomst till olika alternativ till produktionsprocessen som kan lösa problem och avhjälpa hinder. Detta hjälper tillverkarna av konsumtionsvaror och deras leverantörer att spåra sena ändringar, identifiera komponenter som kan påverkas av konstruktionsändringarna och studera inverkan av ändringarna på produktionen. Den här integrerade PLM-miljön ger intressenterna den information de behöver för att förutsäga kostnaderna av ändringarna i tid och pengar.

 

Vi erbjuder funktioner för att snabbt kunna utvärdera olika alternativ till produktionsprocessen som kommer att avhjälpa hinder och diverse problem. 

På ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen kan man definiera virtuell tillverkning som involverar planering, schemaläggning, sekvensbestämning, program- och kvalitetsanalyssimulering liksom produktionssimulering. Den minskar förekomsten av tillverkningsförseningar och problem som typiskt nog uppstår när systemen och maskinerna är färdiga att installeras. Genom att simulera resurserna (maskinautomation, människor) och produktionsprocesserna virtuellt, kan tillverkningsföretagen utvärdera flera produktionssystem och processutformningar innan de investerar i en enda prototyp - vilket möjliggör en smidig anpassning samt besparingar tack vare metoden Design Anywhere/Build Anywhere (DABA). Den gör det också möjligt att lätt flytta över produktionen till andra anläggningar för att optimera kapaciteten. 

När tillverkningsplaneringen har avslutats, överförs detaljerade arbetsinstruktioner till arbetarna, som är lätta att följa, och som inkluderar en repris i 3D av sekvensbestämningen för att minska antalet fel och inlärningsproblem.

Starka sidor och fördelar

 • Hantering av materiallistor för varje enskild anläggning
 • Process- och resursplanering
 • Monterings- och arbetsinstruktioner
 • Monteringscellernas ergonomi och användbarhet
 • Verktygsutformning
 • Maskinbearbetning / fräsning
 • Mönsterpassning/ Strip Layout
 • Flödessimulering & optimering
 • Manufacturing Execution System och KPI (Key Performance Indicator)
 • Hantering av fraktsedlar
 • Tids- och verksamhetshantering

CATIA och ENOVIA gör det möjligt för våra arbetslag i 11 länder att samarbeta samtidigt i alla stadier av produktutveckingen, från idé till kundtjänst.

Hans Wickström IT-direktör för Europa, Peltor