Detaljutformning och granskning av byggnader

När konstruktionsarbetet är slutfört kan BIM-modellen kopplas till byggschema, personalplanering och sammanställningsprocessen. 3D-modeller från olika källor analyseras också så att rumsliga konflikter kan upptäckas och rapporteras automatiskt. Projektmodellering och konstruktionssimuleringar kan också användas till att simulera och demonstrera lämpliga arbetsmetoder för personalen på byggplatsen och den resulterande geometrin kan återanvändas vid dagliga bygguppgifter. Bland simuleringarna som kan utföras ingår dynamisk simulering av ändringar i konstruktionsprocessen, ergonomisk modellering och resursmodellering (till exempel av kranar) samt modellering av konstruktionsprocessen. 3D-projektmodellen undanröjer också oklarheter och möjlig oenighet angående kvantiteter i projektet. Mängder kan erhållas direkt från mastermodellen och kopplas till publicerade och interna utgiftsdata. Den här informationen kan användas för planering av projektets kostnader och användas som grund för underleverantörsupphandlingar. Med lösningen bearbetas också funktioner för granskning och skapande av dokumentation för arbetsinstruktioner i 3D .

Några av lösningens funktioner:

  • Tidsplanering för byggnationen
  • Ändringar i byggprocessen
  • Konfliktdetektering
  • Ergonomisk modellutformning och säkerhetssimuleringar
  • Resurssimuleringar

Stödprodukter: