Produktintegerering och syntes för flygindustrin

I flyg- och försvarsindustrierna där virtuella prototyper introducerades för tjugo år sedan, fortsätter framåtsträvande företag att avancera inom produktutvecklingen genom att förlita sig helt på virtuella prototyper, och att helt eliminera behovet av fysiska prototyper. Virtuella prototyper reducerar inte bara tiden som tillverkarna behöver för att utveckla och validera produkten, de erbjuder en mycket större flexibilitet genom att utveckla produktkonstruktionen. Dessutom är den virtuella prototypen perfekt anpassad för den virtuella produktutvecklingsmiljön i vilken OEM-företagen och globalt utspridda leverantörer och partner måste samarbeta. 

Dassault Systèmes (3DS) lösning för produktintegrering och syntes för flygindustrin tillför en samarbetsmiljö för produktutvecklare och granskare för att validera en virtuell prototyp, och för att kunna förstå de underliggande nyckelfaktorerna som fastställer kvalitet, prestanda och kostnader. Med ett integrerat system för produktkonfiguration och konstruktion analyserar PLM-systemet olika konstruktionshypoteser, särskilt när man har att göra med olika produktvarianter. Den här lösningen tillför avancerade interaktiva 3D-funktioner för att analysera och säkerställa spatial integritet för den virtuella prototypen i dess många olika former. En av de viktigaste funktionerna är förmågan att validera den virtuella prototypen i alla dess livscykelfaser. Detta möjliggörs tack vare den extensiva listan av konnektorer som finns tillgängliga för att få fram produktinformation från olika datakällor. 

Det är viktigt att oförenliga och störande delar i en virtuell prototyp korrigeras så snart som möjligt. För att säkerställa att lämpliga åtgärder tas av ingenjörerna, kan validering av delar av den virtuella prototypen göras periodiskt (till exempel varje natt) eller som en del av en industriell process (dvs. innan en teknisk ändring integreras i produktionen). Detta gör att företagen kan spara hundratals arbetstimmar och gör det möjligt för arbetsledarna att snabbt skicka ut korrektiva åtgärder för att se till att alla störningar har spårats och lösts på lämpligt sätt.

Dassault Systèmes lösning Aerospace Product Integration and Synthesis konsoliderar virtuella programdata i en enda 3D-produktreferens. De realistiska navigeringsfunktionerna för denna produktreferens, tillsammans med åtkomsten av all relaterad produktlivscykelinformation, gör det möjligt att utarbeta en översiktstablå i 3D av programmet, tillsammans med dess nyckelindikatorer för prestanda, med syfte att hjälpa de ansvariga i beslutstagandeprocessen. 

Lösningen för Produktintegrering & syntes omfattar:

  • Hantering av störningar
  • Problemhantering
  • Konstruktionsgranskning
  • Virtuell validering

Dassault Systèmes PLM-lösningar hjälper oss att optimera produktlivscykeln genom att skapa en global virtuell produktdefinition som vi kan ändra genom hela värdekedjan.

Verner Baird Business Transformation and Systems, Vice President Engineering and Supply Chain and ERP, Bombardier Aerospace