• Share
  • Facebook
  • Twitter

Hur kan man förutse hur isberget kommer att smälta under transporten?

Hydraulisk simulering: Vad händer mellan isberget och dess omgivande miljö?

Den första fasen består i att simulera interaktionerna mellan isberget, som är skyddat av "kjolen", och den naturliga omgivningen. 

Genom en serie experiment, och för att återge alla de verkliga förhållandena som isberget kommer att möta i havet, varierar vi parametrarna, som till exempel hastighet och temperatur i havsströmmar och vindar, men också dyningarnas höjd och våglängd.

Det här är avsikten med den hydrauliska simuleringen. Resultatet av den här simuleringen är en exakt kartläggning av värmeutväxlingen som uppstår mellan isberget och dess omgivande miljö. Den här kartläggningen används i den andra fasen av simuleringen av smältningen av isberget, nämligen den termiska simuleringen.

Termisk simulering: Hur smälter isberget?

[Translate to Swedish:] Thanks to thermal simulation, using SIMULIA software, we can observe the behavior of the iceberg as it melts. We can see that not all portions of the iceberg melt at the same rate: the part above water is not very sensitive to the sun’s rays, due to the highly reflective effect of the pure white ice.


Its sidewalls, on the other hand, at the waterline and under the natural influence of the swell, are the portions that melt the most quickly. This result reinforces the importance of the 12-meter-high floating belt included in Mougin’s system.


Finally, it is above all at the angles, or at the vertical side zones with deep crevices, that the melting is most rapid. This is not surprising: the larger the surface area in contact with the water, the more rapid the rate of melting.

If common sense is sufficient to predict that having a synthetic textile skirt and a cushion of water around an iceberg would slow its melting considerably, the simulations give it scientific proof.

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Relaterad information

VIDEO: UTFORMNING AV SKYDDSSYSTEMET