• Share
  • Facebook
  • Twitter

De första resultaten

Tiotals simuleringar senare, begrundar teamet resultaten:

Med en bogserbåt av standardmodell vet vi nu hur man bogserar ett isberg på flera miljoner ton på avstånd av flera tusen kilometer. I exemplet med Kanarieöarna kan resan göras på 141 dagar.

Med ett effektivt skyddssystem mot smältningen av isberget, vet vi hur man begränsar denna. I exemplet med Kanarieöarna, förlorar isberget i genomsnitt 38 % av sin massa.

Vi vet också att användandet av flera bogserbåtar under hela resan inte minskar restiden. Det ökar endast bränslekonsumtionen.

Vi konstaterar också att det är meningslöst att försöka kämpa mot naturkrafterna när de är alltför starka. Också det leder till en ökning av bränslekonsumtionen, och i slutändan driver konvojen ändå iväg. Det här resonemanget överensstämmer helt med logiken i assisterad drift, vars princip är att anpassa sig till villkoren för konvojens naturliga drift.

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Galleri