• Share
  • Facebook
  • Twitter

Dassault Systèmes: Passion for Innovation

Dassault Systèmes sponsringsprogram är avsett att bidra till genomförandet av innovativa projekt genom stöd med lån av 3D-programvara, utbildning och tillgång till specifika kompetenser.

Det är inom ramen av det här programmet som Dassault Systèmes ställer sina resurser till förfogande  genom att låta Georges Mougin studera den tekniska genomförbarheten av hans projekt, med hjälp av den virtuella 3D-världen och verktyg för vetenskaplig simulering, för att testa transporten av isberg - precis som den skulle utföras i verkligheten.

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Relaterad information

Jämförd med en fysisk prototyp, med en kostnad av 8 miljoner euro, erbjuder 3D-tekniken oändliga fördelar...