• Share
  • Facebook
  • Twitter

Sötvattensresurser

Dricksvatten är en rar resurs i många länder. Nu på 2000-talet har nästan en miljard människor i världen fortfarande inte tillgång till rent vatten, och mer än 2,5 miljarder har inte något vattenreningssystem. Inför dessa fakta söker forskare världen över efter lösningar för att producera dricksvatten. Det finns dock gigantiska färskvattenreservoarer som inte har utnyttjats, nämligen isbergen.

Till skillnad från isflaken, som består av fryst havsvatten och som bebos av vilda djur, är isbergen flytande berg av sötvatten på drift. Isbergen som kalvas från polärglaciärer och kontinentala iskalotter, driver omkring på haven tills de smälter. Varje år uppstår tiotusentals isberg på det här sättet och alla smälter de och försvinner i havens saltvatten, vilket innebär att motsvarande mängd av ett års konsumtion av dricksvatten varje år smälter och försvinner!

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Relaterad information

Isgiganter

De största arktiska isbergen väger mer än 30 miljoner ton.