• Share
  • Facebook
  • Twitter

Kan isberget bogseras?

Efter månader av intensivt samarbete, med hjälp av programvaran Dymola, har teamet slutfört en integrerad driftmodell som omfattar alla kriterier som ingår i projektet för transport av isberget:


- Meteorologiska och oceanografiska data som konvojen kan möta när som helst och var som helst, och deras inverkan på konvojens rörelser.


- Principerna för smältning som ett resultat av hydrauliska och termiska simuleringar, som gör det möjligt att observera utvecklingen av isbergets smältning under transporten.


- De fysiska fenomenen, särskilt de som härrör sig till driften av isberget och konvojen under inverkan av olika naturkrafter, som vindar, strömmar, dyningar osv., dragkraften som utövas av bogserbåten och dess konsumtion av bränsle, beaktande av inverkan av vatten- och luftmotstånd på bogserbåten och isberget, jordens rotation (Corioliseffekten) osv.

I programvaran Dymola, skriver Dassault Systèmes experter in GPS-koordinaterna för isbergets ursprungliga position, nära Newfoundland, samt dess destination på Kanarieöarna, de väljer också ett datum för konvojen (den 3 juli) och antalet bogserbåtar som ska användas för att bogsera isberget, liksom bogserbåtarnas effekt.

De väljer sedan den allmänna styrstrategin precis som kaptenen skulle göra i verkligheten. Två minuter senare slutar simuleringen och avger resultatet: projektets totala längd, den återstående ismassan vid ankomsten och den totala konsumtionen av bränsle. Dessutom upptäcker vi på en världskarta en invecklad kurva som beskriver kursen som konvojen har följt. Vi kan visa den igen, sakta, steg för steg och på så vis se vad som händer i varje ögonblick, samt analysera orsak och verkan i förhållande till de olika parametrarna. Bland annat kan vi se hur mycket is som återstår vid ankomsten och vilken mängd bränsle som bogserbåten har gjort av med i förhållande till kursen. Varje resa tar ungefär 150 dagar vid en hastighet av 1,5 km i timmen.

 

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Relaterad information

VIDEO: SIMULERING AV ISBERGSTRANSPORTEN

VIDEO: ANALYS AV KABELMOTSTÅNDET