• Share
  • Facebook
  • Twitter

En livstids dröm

Idén att utnyttja isbergen för att producera sötvatten är inte ny, utan går tillbaka till 1950-talets forskningsprojekt i amerikanska armén. Dessa når sin höjdpunkt under 1970-talet, särskilt under inflytande av den berömde franske polarutforskaren Paul-Emile Victor och hans vän ingenjören Georges Mougin, och deras möte med den saudiske prinsen Mohamed al-Faisal. Det första internationella mötet angående användningen av isberg organiseras i Iowa 1977, med 200 berömda deltagare, inklusive ingenjörer, vetenskapsmän, militärer, ämbetsmän och journalister.

Men de tekniska hindren är komplexa och experimenten kräver en astronomisk budget samt teknologi som ännu inte existerar. Under de år som följer minskar entusiasmen och vetenskapsmännen riktar in sig på mer realistiska och mindre kostsamma projekt som dessutom skapar mindre kontroverser.

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Galleri