• Share
  • Facebook
  • Twitter

FAQ

Här är 20 frågor som vi har ställt till Georges Mougin och François Mauviel:

1. Vem äger isbergen? Kan man exploatera dem gratis?
På territorialvatten lyder de under landets lagstiftning.

På öppna havet är de "rex nullius" och kan, liksom vrak, bli egendom till dem som tar kontrollen över dem.

2. Kan ert projekt endast fungera med platåisberg, eller kan det fungera med isberg av en annan form?
Platåisberg har en enhetlig och reguljär form och förhållandet mellan den totala ytan och volymen är optimal. På grund av dessa anledningar är transport och exploatering av isberg endast möjlig med platåisberg.

3. Var kan man hitta platåisberg och hur lätt är det?
Vid Nordpolen kalvas isbergen från inlandisen norr om Grönland och man kan hitta platåisbergen när de driver mellan Grönland och Labradorhalvön ner till östra Newfoundland. Vid Sydpolen är praktiskt taget alla isberg platåisberg eftersom de utgörs av fragment av shelfis, och finns koncentrerade i Weddellhavet i Södra ishavet.

4. Hur är det med de ekologiska riskerna relaterade till exploateringen av isberg? Kommer havsnivån att höjas? Kommer inlandsisen att kalvas?
Det är kalvningen av inlandsisen som kan höja havsnivån (om ackumuleringen av snö på den är mindre). Smältningen av flytande isberg kan inte ändra vattennivån. Packis är havsvatten och är inte relaterade till isberg.

5. Finns det risk för överexploatering av isberg?

Mängden isberg som kalvas (300-500 miljarder ton årligen) är inte så stor att det finns någon risk för överexploatering. Man kan endast förutse transport av några få tusen.

6. Vad händer om en sälflock eller en isbjörn befinner sig på det isberg man valt?
Isbergens väggar är upp till 10-20 meter höga och inga sälar kan ta sig upp på dem, och isbjörnar lever på isflak.

7. Varför exploaterar man inte isbergen på plats och bygger en specialanpassad anläggning istället för att bogsera dem?
1) Det finns ingen energi tillgänglig för att smälta dem på de platser där man finner isberg.
2) Det är billigare att bogsera ett isberg än att transportera det med tankfartyg. Ett litet isberg på 10 miljoner ton skulle kräva en kapacitet av 50-100 stora tankfartyg. 

8. Vilka destinationer kan man bogsera isbergen till?
Beroende på vindar och strömmar och jordens rotation, är praktiska destinationer västkusterna av kontinenterna, och länder som till exempel Marocko, Namibia, västra och södra Australien, Chile, Peru och Kalifornien.

9. Finns det risk för brott på isberget under transporten? Hur undviker man det?
Risk för brott är minimal, eftersom radiosondering inför valet av isberget eliminerar de isberg där brott riskerar att uppstå.

10. Finns det risk för att nätet lossnar under transporten? Hur undviker man det
Risk för att nätet eller kjolen lossnar är minimal, det finns inga vibrationer eller risk för stötar och dessa material samt bogserlinan har en naturlig elasticitet.

11. Isbergskonvojen kommer att röra sig över många olika ekosystem längs dess rutt. Vilken blir inverkan på lokal plankton och fiskarter som är känsliga för värmevariationer?
Isberget är litet i förhållande till havet runtomkring och dess inverkan på ekosystemet är negligerbar.

12. Vad händer om konvojen möter ett oljeutsläpp?
Oljan blir kvar på ytan, och kommer i så fall endast att fastna på skyddsbältet vid vattenlinjen utan följder för isberget i stort.

13. Vad händer om ett skadat fartyg blockerar rutten som valts för konvojen?
Eventuella hinder kommer att detekteras av radar tiotals mil i förväg, och konvojens låga hastighet ger tillräckligt med tid för att väja och ändra rutten något vid behov.

14. Planerar ni att ankra isberget vid anläggningen eller att använda förtöjningar?
Vid ankring eller förtöjning av isberget kommer man att använda sig av bältet som kommer att uppföra sig som en oljeplattform.

15. Behöver man en särskilt tillstånd för att transportera ett isberg till områden som Kanarieöarna till exempel?
Den exakta destinationen måste bestämmas före transportens början, och förtöjningsmöjligheter måste förberedas.

16. Vilka är konsekvenserna av att bogsera in ett isberg på ett geografiskt område där isberg normalt inte finns för flora och fauna och det lokala klimatet? Kommer det inte att skapa en dimma över isberget?
Storleken av isberget i förhållande till havet runtomkring gör att eventuella förändringar på flora och fauna samt klimat är nära på obefintliga. Om dimma uppstår ovanför isberget kommer den snabbt att skingras.

17. Vilken typ av process har man tänkt använda för att exploatera isberget vid ankomsten?
Exploateringsproceduren beror på den användning man planerar ha: en komplett användning skulle vara energiproduktion, kylning för luftkonditionering och slutligen dricksvatten. Latent värme utgör en stor del av isbergets is. För energiproduktionen produceras issörja i en damm med isolerade sidor på toppen av isberget, och isens latenta värme absorberas av kondensatorn i värmeprocessen (på samma sätt som i en OTEC-anläggning), vatten vid låg temperatur leds in i en värmeväxlare i ett luftkonditioneringssystem, och det vatten som släpps ut leds i rör till dricksvattensystemet. Utan kraftanläggning erhåller man vattenproduktion genom den naturliga smältningen av bitar av isberget som sveps in i vattentäta påsar, och smältningen framkallas av det omgivande havsvattnet.

18. Hur kan man vara säker på att isbergets vatten är rent?
Isbergets is består av hårt packad snö som ackumulerats under tusentals år. Eventuella nutida föroreningar skulle vara begränsade till ytan och elimineras genom smältningen.

19. Hur stor vattenkonsumtion motsvarar ett 7-miljonertons isberg?
7 miljoner ton is eller vatten motsvarar den årliga vattenkonsumtionen för 35 000 personer.

20. Anser ni inte att transport av isberg är lite allsmäktigt?
Alla isberg smälter på ett naturligt sätt. Transporten ändrar endast platsen på vilken isberget smälter. Skillnaden är att färskvattnet som normalt smälter och går förlorat kan användas på en annan plats.

Har du några fler frågor du vill ställa till Georges Mougin? Skicka dina frågor via e-post och vi gör vårt bästa för att svara. Tack!

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Galleri