Anläggningsansvarigas utmaningar idag och i framtiden, Stenungsund 23 mars

On March 23, 2011
Sweden

Vi vill under en halvdags seminarium dela med oss av våra erfarenheter - globalt och lokalt - där vi kan se om de möter de behov ni har idag samt ta del av de utmaningar ni ser i framtiden. I Sverige har anläggningsindustrin kommit en bit på väg men har olika inriktning och fokus. Exempel på anläggningar som har effektiviserats med våra lösningar är, Forsmark, Ringhals, Preem och SSAB. Träffa oss i Stenungsund 23 mars.

Vad Dassault Systèmes ser:

- Ökade krav för att leverera projekt i tid och inom budget
- Fokus på säkerhet, miljö och standarder
- Åldrande anläggningar som kräver kostsamma driftstopp och förnyelse
- Hur får vi anläggningen att producera optimalt under sin livstid?

Stämmer det för Er?

Vi vill under en halvdags seminarium dela med oss av våra erfarenheter - globalt och lokalt - där vi kan se om de möter de behov ni har idag samt ta del av de utmaningar ni ser i framtiden. I Sverige har anläggningsindustrin kommit en bit på väg men har olika inriktning och fokus. Exempel på anläggningar som har effektiviserats med våra lösningar är, Forsmark, Ringhals, Preem och SSAB.

Vår förhoppning är att ni väljer att delta och på så sätt bidra till en bredare förståelse av anläggningsansvarigas frågeställningar och samtidigt få stickprov på vad som finns att tillgå och på så sätt öka din och andras kunskap. Vi uppdaterar helt enkelt varandra.

 
Anmälan till Stenungsund 23 marshttp://emailing.3ds.com/dsx/lp.jssp?template=LDP489&c=

Välkommen!

AGENDA:
09:30-09:50    Kaffe, mingel
09:50-10:15    Introduktion och presentation av deltagare samt Dassault Systems (DS).
10:15-11:15    Presentation av DS lösning och erfarenheter inom ALM
10:40-11:20    Runda bordet diskussion om utmaningar i framtiden för anläggningsägare.
11:15-11:30    Sammanfattning av utmaningar
11:30-11:45    Kaffe, mingel
11:45-12:30    Exempel på lösningar från DS
12:30-13:30    LUNCH
13:30-14:15    Vi presenterar OKG eller Preems ”resa” inom ALM
14:15-14:30    Sammanfattning och nästa steg

 

 

Anläggningsansvarigas utmaningar idag och i framtiden, Stenungsund 23 mars

Läge
Land Sweden