Virtual Garage

Med Virtual Garage för reklamproduktion kan du skapa slående datorgenererade stillbilder och videoklipp som tilltalar målgrupperna. Utnyttja befintliga CAD-data för att skapa verklighetstrogna virtuella produkter och produktvarianter. Dessa kan användas för att förbättra marknadsföringen och öka antalet förbeställningar. I upplevelsens tidsålder vill kunderna ha unika produktupplevelser som de kan identifiera sig med. Med Virtual Garage för reklamproduktion kan du knyta an till målgruppen genom att förmedla en sammanhängande berättelse. Koppla ihop produkterna och varumärkesegenskaperna i en övertygande översikt för kunderna.

Virtual Garage för reklamproduktion

Bilder och berättelser som ger varaktiga upplevelser av varumärke och produkt

I en miljö där våra sinnen ofta övermatas är det bara med riktigt unika bilder som vi kan väcka konsumenternas fantasi.

Med Virtual Garage för reklamproduktion kan du skapa slående datorgenererade stillbilder och videoklipp som tilltalar målgrupperna. Utnyttja befintliga CAD-data för att skapa verklighetstrogna virtuella produkter och produktvarianter. Dessa kan användas för att förbättra marknadsföringen och öka antalet förbeställningar.

I upplevelsens tidsålder vill kunderna ha unika produktupplevelser som de kan identifiera sig med. Med Virtual Garage för reklamproduktion kan du knyta an till målgruppen genom att förmedla en sammanhängande berättelse. Koppla ihop produkterna och varumärkesegenskaperna i en övertygande översikt för kunderna.

Skapa anpassat globalt och regionalt kampanjinnehåll
Skapa enkelt snyggt och personligt virtuellt 3D-material som förbättrar kundens upplevelse under köpprocessen. Produkterna kan anpassas efter regionala målgruppers önskemål eller enskilda kunders krav. Interna medarbetare kan skapa visuellt material av hög kvalitet nästan oavsett vilken enhet de arbetar på – snabbt, kostnadseffektivt och på begäran.

Effektivisera hanteringen av visuella data
För att det ska vara effektivt att skapa stora volymer av material krävs att utbyte och administration av visuella data sker effektivt. Virtual Garage innefattar ett kraftfullt hanteringssystem för digitala tillgångar så att du kan administrera och byta ut mängder av visuella data och tillhörande metadata. Dela, samarbeta och publicera tillgångar med korrekt versionskontroll.

Viktiga funktioner och fördelar

 • Gör lanseringskampanjer och tidiga digitala produktlanseringar redan innan produkten tillverkats
 • Skapa effektivt snyggt, avancerat visuella material utifrån CAD-data som kan tas fram i ett tidigt skede i produktens livscykel
 • Konsekvent varumärkesförmedling över alla kanaler tack vare flexibla möjligheter till återanvändning och anpassning av innehåll som omfattar hela produkten: utbud, komplexitet och anpassningsmöjligheter
 • Eliminerar behovet av dyra fysiska prototyper på plats, vilket sänker produktionskostnaderna och förkortar ledtiderna
 • Lättanvänd, snabb och kostnadseffektiv teknik för bildproduktion på begäran, som inte kräver expertis inom 3D-visualisering
 • Sänk kostnaderna och spara tid med ett säkert hanteringssystem för digitala tillgångar som gör att alla parter kan komma åt och dela data, information och material från en enda, säker server
 • Förmedla en konsekvent bild av produkt och varumärke i alla visualiseringsexempel, tack vare central lagring och återanvändning av visuella komponenter som texturer, miljöer och ljuskomponenter
 • Effektivisera beslutsfattande, granskning och validering för chefer och icke-tekniska experter med hjälp av interaktiva presentationer, liveströmning, feedback på distans och virtuella mötesrum
 • Sänk kostnaderna och spara tid med webbläsarbaserade renderingsfunktioner som stöder produktion av marknadsföringsresurser på beställning och kan underlätta kommunikationen med byråer
 • Sänk kostnaderna och spara tid med effektiviserade arbetsflöden för modellförberedelse via global delning och samarbete genom en centralt hanterad, PDM-integrerad, avancerad visualiseringsstruktur
 • Effektivisera arbetet med modelldata och hantering av informationsbibliotek med metadata- och sökkoncept, och möjliggör stabil, regelbunden dataleverans (t.ex. till pipelines för mediaproduktion)
 • Täcker hela intervallet från analys av visualiseringsprocessen, samt konsultation för strategiska och funktionella metoder, till konstruktion och implementering av verktyg och processer
 • Överbrygga avstånden mellan produktdata och informationstillgång, virtuell modellframtagning, mediaproduktion och visualiseringsprocesser