Insyn i projekt

Visualisera realtidsstatusen för fordonsprojekt och -program

Vehicle Program Intelligence kan anpassas och konfigureras till att visa de nyckeltal ledningen behöver för att kunna mäta framsteg och göra alla de utvärderingar som krävs i det dagliga arbetet. Den kraftfulla sökmotorn ger användarna insyn i varje fas av fordonets livscykel på ett mycket intuitivt sätt. Det gör att de kan utvärdera program och fatta faktabaserade programbeslut i enlighet med verksamhetsmålen. 

I lösningen används kraftfulla semantiska funktioner för affärslogikbaserade analyser av komplexa produktstrukturer och datamodeller. Heterogena strukturerade och ostrukturerade data analyseras, normaliseras och kategoriseras automatiskt till en enhetlig informationsresurs som kan distribueras, öppnas och visas snabbare än någonsin. Lösningen hanterar de ökande informationsflödena från ett flertal interna och externa källor. Resultatet? Möjligheten att besvara komplexa frågor som inte kan hanteras med hjälp av Business Intelligence-lösningar optimerar ledtiderna för produkter.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förkorta ledtiderna genom att utnyttja alla projektdata.
  • Öka samarbetet och skapa en enda informationskälla tack vare en samlad vy över olika nya och äldre system.
  • Förbättra projektutförandet genom bättre insyn i projektförloppet.