Insyn i förändringar

Spåra och följ processändringar och optimera utförandet

Vehicle Program Intelligence ger insyn i ändringsförloppet och dess påverkan på efterföljande processer inom till exempel tillverkning. Det gäller hela vägen från komponentnivå (analyser av material, vikt, färg och andra egenskaper) till produktprocesser (konfiguration, krav och behov) och konstruktionsprocesser, projektplanering och verksamhet. När dessa rekommenderade metoder införs i ändringshanteringen kan mer tid läggas på nya program.

Lösningen går utöver Business Intelligence. Det gör det möjligt att tolka kritiska PLM-data och övervaka, förstå och förbättra alla processerna inom fordonsutvecklingen. Det går till exempel att avgöra vilka tillverkningsprocesser som påverkas mest av konstruktionsändringar, förfrågningar och auktoriseringar. 3DEXPERIENCE-plattformen underlättar för heltäckande samarbete mellan verksamheter inom och utanför företaget.

Viktiga fördelar och funktioner

• Övervaka status för konstruktionsändringar i fordonsprojekt i realtid för bättre beslutsfattande.

• Förbättra projektutförandet genom bättre insyn i projektförloppet.

• Frigör tid för innovation genom effektiv hantering av ändringar och problem.