Vehicle Program Intelligence

PLM-analyser ger snabbare och bättre affärsbeslut

Bilbranschens chefer och ansvariga behöver realtidsinsyn i status och utveckling av de projekt och program som de ansvarar för. Utmaningen ligger i att bringa klarhet i den enorma mängd information som kommer från alla inblandade IT-system, processer och personer. Genom att inhämta, koppla och visa den här växande mängden data på ett användarvänligt sätt kan företagen fatta välgrundade beslut direkt som gör att de kan undvika och lösa problem, förutse efterfrågan, överträffa kundernas förväntningar och därigenom hålla sig före konkurrenterna.

3DEXPERIENCE-lösningen Vehicle Program Intelligence® ger användarna snabb och effektiv tillgång till affärskritiska data från flera system på detaljerade, uppdaterade och anpassade paneler i ett optimalt format. Relevant konstruktionsinformation kan identifieras, mätas och analyseras tack vare Dassault Systèmes teknik för PLM-analys för projektspårning, hantering av kvalitet, ändringar och problem, analyser av vägen från aktuellt tillstånd till mål, kapacitetsgranskningar, komponent- och sammanställningsjämförelser med mera. Det ger förbättrade processer för fordonsutveckling och -tillverkning genom hela det globala företaget. 

Fördelarna med Vehicle Program Intelligence

  • Visualisera kontextuell och korrekt konstruktionsinformation för fordonsprojekt i realtid för bättre beslutsfattande.
  • Höj fordonskvaliteten genom att identifiera trender inom feltillstånd och korrigeringar.
  • Förkorta ledtiderna genom att utnyttja alla projektdata.
  • Öka samarbetet och skapa en enda informationskälla tack vare en samlad vy över olika nya och äldre system.

”Med branschlösningen Vehicle Program Intelligence kan företagen fatta mer välgrundade beslut tack vare att all information samlas på ett och samma ställe. Den snabbhet och flexibilitet du får med Vehicle Program Intelligence hjälper dig att minska komplexiteten, sänka kostnaderna, höja fordonskvaliteten och förkorta ledtiderna.”  

Olivier Sappin Vice VD, Transport- och fordonsindustrin, Dassault Systèmes