Truck & Bus – tillverkning

Lastbilar och bussar anpassas specifikt efter kundernas krav, vilket resulterar i en mängd olika konfigurationsmöjligheter som måste produceras på verkstadsgolvet. Anläggningspersonalen kräver tydliga instruktioner om hur delar ska monteras så att tiden inte går till spillo och kunden inte går förlorad. Dessutom tilldelar OEM-leverantörerna produktionen till anläggningar som är närmast kunden för att förkorta leveranstiderna och bygga fordon som följer lokala bestämmelser. Att garantera kvaliteten hos den monterade produkten globalt är en kritisk utmaning.

Med Truck & Bus – tillverkning kan företagen dra nytta av en nära integrering mellan produktutveckling och tillverkning, vilket gör det enkelt att skapa monteringsinstruktioner med produktkonstruktionsdata. Animeringar kan skapas baserat på 3D-geometri, vilket överbryggar de språkbarriärer som den globalt spridda anläggningspersonalen får hantera med textbaserade instruktioner. Tillverkningsprocesser kan standardiseras med hjälp av beprövade metoder och bästa praxis som minskar produktionstiden och antalet fel.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • lösningar för globala monterings- och planeringsprocesser ger mångsidighet enligt principen ”konstruera var som helst, producera överallt”
  • ständigt förbättrad produkt- och processkvalitet i en global tillverkningsmiljö med ökad insyn
  • minskar dokumentationskostnader tack vare det universella 3D-språket