Truck & Bus – prestanda och certifiering

Fordonsprestandan bygger på bestämmelser för bränsleförbrukning och viktbegränsningar per axel. Ägare av yrkesflottor med lastbilar kräver lättare fordon med tyngre last samtidigt som fordonen ska följa stränga utsläpps- och säkerhetsstandarder. Exempelvis måste drivsystemet och drivlinan optimeras för att bli så effektiva som möjligt så att företagen kan minska bränslekostnaderna som kan påverka resultatet negativt.

Med lösningen Truck & Bus – prestanda och certifiering kan OEM-leverantörer planera, hantera, spåra och analysera fordonsprestanda i en virtuell miljö från tidigt koncept till prototyputveckling och produktion. De kan ha spårbarhet mellan krav och testresultat, vilket gör det enkelt att sätta fingret på problempunkter för nedströms underhåll och service. Spårbarheten hjälper även till att uppfylla kraven från certifieringsinstanser som utför periodiska granskningar och begär detaljerad dokumentation om ett fordons konstruktionshistorik. OEM-leverantörer kan utföra simuleringar med hjälp av avancerad analys- och simuleringsprogramvara i Truck & Bus – prestanda och certifiering för att utvärdera volter och ansträngningar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • högre komponent- och fordonsprestanda
  • fullständig spårbarhet från virtuellt test till fysiska tester för att uppnå hög standard
  • utvärdera och optimera fordonsprestanda (nyckeltal) i virtuella modeller med möjlighet att knyta samman processen med verklig testning
  • övervaka fordon och system i hela utvecklingsprocessen för att säkerställa att specifikationerna har uppfyllts