Truck & Bus – modularisering

Transportchefer måste anpassa sin flotta för att möta ständigt förändrade utmaningar: nya säkerhets- och miljöbestämmelser, förändrade ekonomiska villkor, aggressiv konkurrens. De förlitar sig på OEM-leverantörer för snabba och innovativa lösningar men det är inte alla tillverkare som konkurrerar på lika villkor. De tillförlitliga tillverkarna som levererar god kvalitet till den bästa kostnaden ligger steget före klungan.

Med Truck & Bus – modularisering kan OEM-leverantörerna konfigurera och leverera anpassade fordon till sina kunder som möter alla krav. Lösningen ger en smart och snabb metod att montera ett fordon i en virtuell miljö med hjälp av fördefinierade komponenter före den faktiska produktionen. Tack vare den modulära metoden kan tillverkarna skapa ett stort antal varianter för att tillfredsställa många olika kundbehov. Konstruktörer och tekniker från olika ämnesområden kan med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen samarbeta kring en enda referens av uppdaterad geometri i realtid. På så sätt minskas nedströmsfel som upptäcks i senare skeden, som driver upp kostnaderna och försenar leveransen av den färdiga produkten till kunden.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Maximera återanvändningen av resurser genom att utnyttja en modulariserad arkitektur för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning
  • Relativ placering av alla komponenter för att förenkla monteringshanteringen och passa alla affärsbehov
  • Snabb åtkomst till alla möjliga konfigurationer av ett yrkesfordon
  • Snabb validering av ett anpassat fordons digitala modell i e virtuell miljö
  • Förbättrad kvalitet och tillförlitlighet då komponenter studeras av flera konstruktionsdiscipliner i realtid