Global ekonomisk tillväxt och stigande affärs- och branschaktivitet driver på en högre efterfrågan av transport- och logistiktjänster. Investeringar i väginfrastruktur, behov av att transportera allt fler varor och människor, ökad urbanisering och behovet av säkra och effektiva allmänna transporter underblåser tillväxten av yrkesfordonssektorn.

Industry Solution Experience Truck & Bus Tailors baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen är avsedd för utveckling av yrkesfordon anpassade efter kundkrav. Den ger OEM-leverantörer fullständig digital kontinuitet från kundbeställning till fordonsmontering och leverans. Genom modularisering stödjer Truck & Bus Tailors en CTO-metod (configure-to-order – konfigureras på beställning) som möjliggör för OEM-leverantörer att återanvända ett maximalt antal standardkomponenter för att skapa de produktvarianter som krävs av deras kunder.

Upptäck fördelarna med Truck & Bus Tailors:

  • fullständig digital kontinuitet från produktutveckling till verkstadsgolv till försäljning
  • modulär metod för fordonskonfiguration påskyndar leveransen till marknaden
  • sänker ägarens totalkostnad för ägandet
  • följer säkerhets- och miljöbestämmelser
  • underlättar anpassning efter lokala krav