Konstruktion och tillverkning av drivsystem

Maximera innovativ utveckling av drivsystem och minimera utsläpp

Det krävs år av utveckling och många miljoners budgetinvesteringar för att producera innovativa drivsystem för fordon. Processlösningen Konstruktion och tillverkning av drivsystem i branschlösningen Target Zero Defect integrerar innovativa verktyg och branschbeprövade processer för utveckling av nästa generations högpresterande motorer och drivsystem med global konkurrenskraft.

Med tanke på de investerings- och utvecklingsresurser som krävs är det avgörande att drivsystemteam har möjlighet att fatta optimala beslut tidigt under produktutvecklingscykeln istället för att riskera kostsamma prototypfel i anslutning till produktionsstarten. Dassault Systèmes lösningar Konstruktion och tillverkning av drivsystem gör det möjligt för produktutvecklare att simulera beteendet hos olika konstruktionsalternativ för att hitta ett optimalt drivsystem som uppfyller kraven på motorstyrka, vridmoment, buller och utsläppsnivåer.

Dessa lösningar omfattar hela spektrumet av drivsystemutveckling och produktionsaktiviteter – från konstruktion till analys till tillverkning. Omfattande och heltäckande lösningar eliminerar felmatchning av information bland produktutvecklare och tillverkningsavdelningar eftersom alla parter får central åtkomst till produktutvecklingsprocessen i en samarbetsbaserad 3D-miljö. Detta innebär tydliga fördelar och förmåner, till exempel möjligheten att genomföra multidisciplinär produkt- och processoptimering som leder till optimal prestanda och betydande tids- och kostnadsbesparingar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Du får en enhetlig miljö för proaktiv planering av budget och utvecklingstid vid introduktion av nya drivsystemsalternativ i fordon.
  • Stöd för komplex produktutveckling på flera olika områden genom hantering av funktionskrav och effekter på olika nivåer.