Konstruktion och tillverkning av chassin

En omfattande lösning för konstruktion och tillverkning av chassin enligt principen ”konstruera var som helst, producera överallt”

 

Dagens sofistikerade chassin måste tjäna flera olika syften: de ska ge ett strukturellt stöd, dämpa buller och vibrationer och säkerställa trafikanternas säkerhet och komfort. Processlösningen Konstruktion och tillverkning av chassin som ingår i branschlösningen Target Zero Defect möjliggör flexibel, mångsidig utveckling av fordonschassin i en intuitiv miljö för formgivning och produktutveckling. Samtliga globala intressenter (leverantörer och tillverkare av originalutrustning) förenas på en integrerad och samarbetsbaserad 3D-plattform. Detta innebär högre exakthet, flexibilitet enligt principen ”konstruktion och tillverkning var som helst” samt kostnadseffektivitet.

Dassault Systèmes lösningar Konstruktion och tillverkning av chassin omfattar hela spektrumet av chassiutveckling och produktionsaktiviteter – från konstruktion, komponentdetaljritning och produktionssimulering till monteringsanalys i realtid och tillverknings-/verktygsprocesser. Fordonssimulering och valideringsprocesser – krocksäkerhet och allmän säkerhet, buller och vibrationer inklusive akustik samt utvärdering av styvhet och motståndskraft – utförs i en enhetlig och samarbetsbaserad 3D-miljö.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Den integrerade och heltäckande utvecklingsmiljön har funktioner för sammanhangsbaserad formgivning och produktutveckling och kontrollerar tillverkningsbarheten för det slutliga fordonschassit.
  • Lösningar för globala monterings- och planeringsprocesser ger mångsidighet enligt principen ”konstruera var som helst, producera överallt”.
  • Mer utrymme för att utvärdera flera olika konstruktionsvariationer inom begränsade tidsramar.