Konceptutformning

Fordonsidéer som snabbare ger optimala resultat och blir rätt från början

 

Den globala efterfrågan på nya och innovativa transportmöjligheter växer och förändras hela tiden. För att kunna säkerställda din beskärda del av de lönsamma möjligheterna har dina fordons- och komponentutvecklingsteam kapacitet att snabbt och effektivt förvandla kundkoncept till en framgångsrik verklighet.

Processlösningen Konceptutformning i branschlösningen Target Zero Defect tillhandahåller en enhetlig plattform för komponent- och fordonsutveckling på flera områden. En integrerad och samarbetsbaserad 3D-miljö som minimerar överföringsfel och förkortar vägen från innovativa koncept till framgångsrik produktion.

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Genom att växla paradigm för utvecklingen från ”form till funktion” till “funktion till form” optimeras fordonens och komponenternas konstruktionsprocess och prestanda.
  • Den enhetliga utvecklingsplattformen kräver ingen komponentöverföring mellan teamen och optimerar samarbetet.
  • En samarbetsbaserad och integrerad utvecklingsmiljö i 3D förkortar vägen från koncept till optimal verklighet och ger resultat som blir rätt första gången.