Kompositmaterial

Förbättra fordonsprestandan, minska vikten och minimera bränsleförbrukningen

 

 

Innovatörer i branschen pressas att producera fordon med högre prestanda, men med lägre vikt och till en lägre kostnad. Processlösningen Kompositmaterial i branschlösningen Target Zero Defect tillhandahåller de branschbeprövade verktyg och processer som utvecklare behöver för att kunna utnyttja högkvalitativa kompositmaterial i produktutvecklingen av fordon och därmed spara tid, material och pengar.

Den här produktiva och processorienterade lösningen gör det möjligt för flera produktutvecklare att arbeta samtidigt på samma konstruktion, samtidigt som tillverkningsrelaterade begränsningar för kompositmaterial kan inkorporeras tidigt på konceptstadiet och därmed förbättra noggrannheten och utvecklingscykelns effektivitet. Kompositmaterial erbjuder en mängd nya konstruktionsmöjligheter för produktion av fordon med höga prestanda. För att kunna dra fördel av de här möjligheterna behöver konstruktörer dedikerade och kraftfulla kompositverktyg som gör att de kan samarbeta med tillverkningsteam på ett smidigt sätt.

Med den samarbetsbaserade och integrerade processlösningen Kompositmaterial kan du snabbt skapa innovativa kompositkomponenter med hjälp av två nya metoder. Med stödrasterkonstruktion och tvärsnitt av solida modeller kan komponenterna paras ihop bättre med strukturella delar. Metoden med tvärsnitt av solida modeller är särskilt användbar vid optimering av omarbetningsmoment för metalldelar. Båda dessa innovativa metoder kan minska den initiala konstruktionsfasen, höja produktiviteten och förbättra fordonets allmänna kvalitet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Moderna kompositmaterial kan förbättra fordonsprestandan och minska vikten, vilket även sänker bränslekonsumtionen.
  • De senaste framstegen inom kompositutveckling kan förkorta konstruktionscykeln och tillverkningstiden samt förbättra fordonens kvalitet.