Utveckling av inbyggd programvara

Utforma, testa och leverera programvarukomponenter som överensstämmer med AUTOSAR

 

Med det stadigt ökande antalet elektroniska styrenheter i fordon och fordonsprodukter blir den inbyggda programvaran allt mer komplex.

Dassault Systèmes lösning utveckling av inbyggd programvara är en öppen serie för design och utveckling av system och programvara som överensstämmer med AUTOSAR. Den här lösningen ger utvecklare av inbyggd programvara ett antal plug-ins med öppet gränssnitt. De motsvarar olika faser i AUTOSAR-utvecklingsprocessen som producerar standardbeskrivningar och information baserat på AUTOSAR-metoder och -standard.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Återanvänd mer programvara med AUTOSAR-metoder
  • Förstärk produktiviteten med automatiserade modeller för generering av kod som överensstämmer med AUTOSAR
  • Förbättra programvarans kvalitet med AUTOSAR-överensstämmelse och tester.
  • Smidig integrering med nuvarande verktyg och processer, baserat på den öppna standarden ARTOP