Elsystem

Garantera konkurrenskraftiga funktioner och genomgående prestanda 

Den centrala kärnan i fordonsinnovation ligger i dess elektriska infrastruktur. Eltekniska lösningar från Dassault Systèmes kan hjälpa er att hantera genomgående tekniska processer från systemscheman till konstruktion av detaljerade kabelsystem, vilket säkerställer optimal fordonsprestanda liksom optimala funktioner.

Vi har ingått partnerskap med industriledande OEM-företag och leverantörer för att optimera deras el- och elektronikutveckling, minska materialkostnader och spill, samt minska ned på antalet felaktigheter. Vår lösning Dassault Systèmes Electrical Engineering möjliggör hantering av genomgående tekniska elprocesser med precisionssimulering i 3D och automatiserad tillverkningsdokumentation. 

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Möjliggör systemutveckling i ett givet sammanhang för bättre samarbete och effektivitet.
  • Säkerställer att elektriska system bättre passar kundernas krav.
  • Utforskar ett flertal alternativ av elektriska system snabbare och med större precision.
  • Virtuell definition av elektriska system och automatisk fysisk konstruktion av kabeldragning i 3D, vilket minskar kostsamma material och fel.
  • Accelererar detektion och lösning av potentiella problem eller interferenser med elektriska system.