Elektroniska system

 

Driv på utvecklingen av tryckta kretskort

Utvecklingen av fordonsteknologin har uppvisat en exponentiell tillströmning av mekatroniska anordningar, som kombinerar mekaniska och elektroniska komponenter. Att samordna mekatronisk verksamhet över olika intressesfärer är en svår uppgift eftersom trycket ökar för att integrera kraven på mer komplex konstruktion samtidigt som man kortar ned tiden för produktlansering.

Dassault Systèmes lösning Electronic Engineering gör det möjligt för företagen att påskynda produktutvecklingen och produktlanseringen genom att tillåta konstruktörerna att lätt dela information angående elkonstruktionen genom hela produktlivscykeln. Lösningen underlättar samtidig konstruktion av tryckta kretskort, vilket resulterar i färre tekniska ändringar, kortare utvecklingstider och lägre produktionskostnader.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Möjliggör systemutveckling i ett givet sammanhang för bättre samarbete och effektivitet.
  • Säkerställer att elektriska system bättre passar kundernas krav.
  • Utforskar ett flertal alternativ av elektriska system snabbare och med större precision.
  • Virtuell definition av elektriska system och automatisk fysisk konstruktion av kabeldragning i 3D, vilket minskar kostsamma material och fel.
  • Accelererar detektion och lösning av potentiella problem eller interferenser med elektriska system.